Bērnudārzs "Zvaigznīte” gatavs jaunajam mācību gadam

Pēc dažām dienām bērnudārza ‘’Zvaigznīte” visās grupiņās atsāksies līksma rosība.

 

Viena no mūsu iestādes priekšrocībām ir tās atrašanās vieta – skaista, dabiska vide: koki, krūmi, putnu balsis, ežu un pīļu ģimenes – kas bērniem ļauj pētīt, salīdzināt, saklausīt, vērot krāsu dažādību gadalaiku ritumā, vākt dabas materiālus. Šī vide dod iespēju skolotājām organizēt integrētās āra nodarbības. Priecājamies par tiem vecākiem, kuri izprot dabiskas vides nozīmi.

 

Lepojamies ar mūsu bērnudārza deju kolektīvu, kas šovasar vienīgais no mūsu novada pirmsskolas izglītības iestādēm piedalījās 11. Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos. Bija patiess prieks un lepnums Daugavas stadionā vērot mūsu mazo dejotāju raitos deju soļus.

 

                                            PII „Zvaigznīte” metodiķe

                                                           Irita Serga

                                            27.08.2015.

  Drukāt