Ķekavas Mākslas skola ieguvusi akreditāciju programmas “Vizuāli plastiskā māksla” realizēšanai

Ķekavas Mākslas skola atkārtoti ieguvusi akreditāciju uz sešiem gadiem izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla”( kods 20V 211 001) realizēšanai.

Izglītības programmas apjoms gadiem ir nemainīgs, bet saturu katra skola var dažādot, padarot to mūsdienīgu, bērniem un vecākiem saistošu.

 

Piedāvājot aktualizētu izglītības programmu ar jauniem mācību priekšmetiem – vides māksla, foto, dizaina pamati, kas vērsti uz mūsdienu ekonomikas un darba tirgus prasībām, absolventiem ir iespēja veiksmīgi turpināt izglītību vidējā līmenī, iegūstot jaunas dizaina specialitātes.

 

 Ķekavas Māksla skolas audzēkņi izglītības procesā apgūst ļoti dažādus mācību priekšmetus un tehnikas – datorgrafika,  papīra plastika, grafikā -  linogriezums un sausā adata, tekstilā -  zīda apgleznošana, filcēšana, tekstilkolāža, keramikā darbs ar mālu, akmensmasu, ģipsi, stikla mozaīku, porcelāna apgleznošanu, utt.. Šīs tehnikas papildina pamata priekšmetus mākslā – zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati, veidošana, darbs materiālā, plenērs. Ar šo gadu mācību priekšmetā -vides māksla, eksperimentāli sākot ar 3.kursu, iekļauti arī arhitektūras apmācības elementi.

 

Mākslas skolas absolventi tiek vispusīgi sagatavoti, trenējot abas smadzeņu puslodes – gan radošo, gan loģisko.  Kolektīva gandarījums ir par  visiem absolventiem, bet īpaši par 1/3 daļu, kas izvēlējušies izglītību turpināt ar mākslu saistītās nozarēs. Pašlaik tie ir - 6 Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, 5 Rīgas Amatniecības vidusskolā, 1 Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolā, 3 Latvijas Mākslas akadēmijā un 1 absolvents Latvijas Universitātē.

 

Mūsu novada iedzīvotāju skaits tikai aug un skolā iestāties gribētāju skaits arī. Tādēļ gan lieli, gan mazi ir priecīgi un gaida  telpu paplašināšanas jautājuma  drīzu atrisināšanu!

 

 

Ķekavas Māksla skolas direktore
Inga Zālīte-Cērūze
19.10.2015.

  Drukāt