Pirmsskolas jaunie pedagogi apciemo uz Saldus novada bērnudārzu „Kāpēcītis”

30.oktobrī, skaistā, saulainā un krāsainā rudens rītā, Ķekavas novada jaunie pedagogi devās gūt pieredzi uz mazo, bet jauko Saldus novada Lutriņu pagasta PII „Kāpēcītis” . 

 

Iestādē mūs sirsnīgi un viesmīlīgi sagaidīja iestādes vadītāja Jana Jansone. Pēc iepazīšanās ar iestādi kopumā, tikām uzaicinātas  vērot nodarbības 2 - 4 gadus vecu bērnu grupā, kā arī  vecākajā un sagatavošanas grupā.

 

 

Nodarbības vadīja ļoti atraktīvas, profesionālas un sirdsgudras skolotājas, kas lieliski tika galā ar nodarbības uzdevumiem. Jāpiemin arī fakts, ka visām skolotājām ir ceturtā izglītības pakāpe.

 

Pēc nodarbības kopā ar PII „Kāpēcītis” kolēģēm pulcējāmies zālē, lai apspriestu un pārrunātu redzēto, un noklausītos nelielu koncertu, kuru bērni bija sagatavojuši par godu ciemiņiem no Ķekavas.

 

Domāju, ka mūsu jaunajām kolēģēm lieti noderēs jauniegūtā pieredze gan nodarbību organizēšanā, gan dažādu praktisku mācību līdzekļu izgatavošanā.

 

Atgriežoties no semināra vēl piestājām pie Brocēnu PII „Mūsmājas”, kur mūs laipni sagaidīja vadītāja Aija Sevčuna, kas parādīja un pastāstīja, cik daudz jauku un noderīgu lietu var izgatavot no savu laiku nokalpojušām mēbelēm, ja tās nonāk prasmīga saimnieka un amatnieka rokās.

 

Paldies visiem, kas šajā dienā par mums rūpējās, un paldies arī kolēģēm, kas bija gatavas celties ļoti agrā rīta stundā, lai dotos tālajā, bet ļoti noderīgajā pieredzes apmaiņas braucienā.

 

Metodiskās apvienības vadītāja

Dzintra Elksnīte

03.11.2015.

  Drukāt