Ekoskolu Rīcības dienas Daugmales pamatskolā

Gadskārtējās, nu jau par tradīciju kļuvušās, Ekoskolu Rīcības dienas Daugmales pamatskolā patiesībā sākās jau skolēnu rudens brīvdienās. Laikā, kad citi skolēni atpūtās, skolas Ekopadomes aktīvisti plānoja Rīcības dienu aktivitātes, gatavoja izdales materiālus, zīmēja afišas un prātoja, kā efektīvāk informēt skolas biedrus, vecākus un citus pagasta iedzīvotājus par visus mūs skarošo problēmu- par klimata pārmaiņām.

 

Padomes ieguldītais darbs izrādījās ražīgs. Ekoskolu rīcības dienas- nedēļu ilgā globāla mēroga akcija- tika uzsākta pirmajā darba dienā pēc brīvlaika un katras dienas notikumi gan saturiski, gan organizatoriski attīstīja un papildināja iepriekšējās norises.

 

 

Pirmdiena, 2. novembris. Visu klašu skolēniem notika klases stunda, kuru vadīja skolas absolvents, Vides zinātņu maģistrs Jānis Ikaunieks. Viņš interesanti un skolēniem saprotamā veidā pastāstīja, kas ir klimata pārmaiņas, kā tās ietekmēs mūsu dzīvi nākotnē un ko katrs no mums var darīt, lai mazinātu šīs pārmaiņas. Izmantojot parastas kolas pudeles, Jānis uzskatāmi demonstrēja, kā palielināta CO2 koncentrācija ietekmē vides temperatūru. Katram bija skaidrs- jo vairāk CO2 būs zemes atmosfērā, jo siltāka tā paliks.

Skolas vestibilā visas dienas garumā tika demonstrēta dokumentālā filma “Laika jautājums”, nodrošinot iespēju katram skolēnam viņam izdevīgā brīdī to noskatīties un uzzināt ko jaunu, vai atkārtot jau zināmo par mūsu ietekmi uz klimata pārmaiņām.

 

Otrdiena, 3. novembris. Iepriekšējā dienā gūtās atziņas skolēni atspoguļoja pašdarinātos plakātos. Tēma: ko es varu darīt, lai mazinātu klimata pārmaiņas. Plakāti izdevās ļoti jauki un skaidri parādīja, ka bērni ir sapratuši iepriekšējā dienā dzirdēto.

 

Trešdiena, 4. novembris. Sabiedrības informēšanas un iesaistīšanas diena. Bērnu zīmētie plakāti tika nogādāti uz Daugmales multifunkcionālo centru, pagasta bibliotēku un dienas centru “Adatiņas”, kur tie tika izvietoti pagasta iedzīvotāju un visu citu interesentu aplūkošanai. Tā pat tika izplatīts aicinājums atbalstīt skolu un piedalīties 6. novembra akcijā “Rīkojies atbildīgi!”.

 

Ceturtdiena, 5. novembris. Veselīgo brokastu diena, kad apvienojās putras dienas idejas un zināšanas par mūsu ēšanas paradumu ietekmi uz planētas klimatu. Skolēni tika aicināti uz veselīgām brokastīm, ļaujot baudīt dažādu ievārījumu ieskauto auzu pārslu biezputras burvību.

 

Piektdiena, 6. novembris. Akcija “Rīkojies atbildīgi!”. Tā kā skolēni pirms tam tika aicināti skolā ierasties videi draudzīgā veidā: ar velosipēdu, kājām vai skolas autobusu, tad Ekopadomes pārstāve sagaidīja katru, kurš atbrauca ar automašīnu, un šoferim uzdeva jautājumu, vai viņš zina, cik CO2 saražo viņa auto, kad sadedzina 1litru degvielas? Lielākā daļa šoferu to nezināja! Viņiem tika uzdāvināts atstarotājs un skolēnu gatavots buklets ar aprakstu, kas ir klimata pārmaiņas, ko ļaunu videi nodara transports un kā rīkoties videi draudzīgi.

Skolotāji šajā dienā mācību darbu organizēja maksimāli taupot elektroenerģiju. Netika ieslēgti datori, projektori, interaktīvās tāfeles, netika lietots kopētājs. Neskanēja pat skolas zvans- visi prata organizēties vadoties pēc skolas pulksteņiem un savstarpēji vienojoties. Mūzikas stundā skolotāja nelietoja elektriskās klavieres, bet izmantoja akordeonu. Katrai klasei viena mācību stunda tika organizēta kā āra nodarbība. Visi skolēni un skolotāji aktīvi darbojās skolas apkārtnē, katrs atrada veidu, kā papildināt zināšanas neizmantojot elektrību!

 

Rīcības dienu noslēgumā notika skolēnu aptauja par Rīcības dienu norisi. Ekopadomes skolēni apkopoja un analizēja datus. Ar gandarījumu var teikt, ka bērniem vislabāk patika āra nodarbības un lielākā daļa skolēnu zina, kas ir klimata pārmaiņas un kā tās mazināt!

 

Andris Ceļmalnieks

16.11.2015.

  Drukāt