Bērnudārzā "Avotiņš" notiks kvalifikācijas celšanas kursi

PII "Avotiņš" konsultatīvais kabinets organizē kvalifikācijas celšanas kursus Ķekavas novada PII, PPII pedagogiem un aukļu pakalpojuma sniedzējiem. 

Ķekavas novada PII ,,Avotiņš"
Konsultatīvais kabinets

http://www.dliac.lv/Media/Default/BlogPost/20100601183543_saule.jpg

A modulis 4.akadēmiskās stundas

 

Emociju un uzvedības pašregulācijas prasmju
attīstīšana no 1.5 līdz 3 gadus veciem bērniem
25. novembrī plkst. 11.00 - 13.00

"Emociju un uzvedības pašregulācijas prasmju attīstīšana 1.5 - 3 gadus veciem bērniem"

lektore, psiholoģe DaceBērziņa

 

9. decembrī plkst. 9.30 - 11.30

"Sociālo prasmju attīstīšanas praktikums"

Sociālo prasmju attīstīšanas praktikums

pirmsskolas izglītības skolotāja Agita Plokšta

 

 

Piesakies pa tālruni 29334020, 67917719 līdz 24.novembrim.

 

Silvija Riekstiņa

PII "Avotiņš"

16.11.2015.

 

  Drukāt