NOLIKUMS

Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde:

Skolas iela 2 B, Ķekava, Jaunu ideju centra ēkas telpās

 

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja:

Linda Zaķe, (2.stāvs) tel. 26459609, linda.zake@kekava.lv

 

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece:

Aija Āre, (2.stāvs), tel. 29345624, aija.are@kekava.lv

(jautājumi par metodisko darbu, olimpiādēm, pedagoģiski medicīnisko komisiju,

darba plānu pasākumu un metodiskā darba nodrošināšanai u.c.)

 

Izglītības procesu atbalsta vadītāja:

Vera Kļaviņa, (1.stāvs), tel. 67847169, 28233615, vera.klavina@kekava.lv

(jautājumi par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, bērnudārzu rindu, Valsts izglītības informācijas sistēmu;

pirmsskolas un obligātā skolas vecuma bērnu uzskaiti, 

skolēnu ēdināšanai paredzēto valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma uzskaite u.c.)

 

Galvenais speciālists izglītības jautājumos:

 Iveta Skodžus, (1.stāvs), tel. 67847169, 26496152, iveta.skodzus@kekava.lv

(jautājumi par Aukļu datu bāzi, norēķiniem ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, privātajām izglītības iestādēm,

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju apsekošana u.c.)


Galvenais speciālists izglītības jautājumos:

Vita Andžejevska, (1.stāvs), tel. 67847169, vita.andzejevska@kekava.lv

(jautājumi par Aukļu datu bāzi, līgumiem ar privātajām izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, 

norēķiniem ar privātajām izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem,

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju apsekošana u.c.)


Galvenais speciālists izglītības jautājumos:

Ilze Lisovska, 26549842, (2.stāvs), tel. ilze.lisovska@kekava.lv 

(jautājumi par Zinātniski pētnieciskajiem darbiem, projektu “Latvijas skolas soma”, ESF projektu 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”)

 

 

 

  

  Drukāt