Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde:

Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā (Sociālā aprūpes centra administrācijas telpas, 1. stāvs) 

 

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja:

Linda Zaķe, tālr. 67935824, 26459609, linda.zake@kekava.lv

 

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece:

Aija Āre, 67935824, 29345624, aija.are@kekava.lv

(jautājumi par metodisko darbu, zinātniski pētniecīskajiem darbiem, olimpiādēm, pedagoģiski medicīnisko komisiju,

darba plānu pasākumu un metodiskā darba nodrošināšanai u.c.)

 

Izglītības procesu atbalsta vadītāja:

Vera Kļaviņa, 67847169, 28233615, vera.klavina@kekava.lv

(jautājumi par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, bērnudārzu rindu, Valsts izglītības informācijas sistēmu;

pirmsskolas un obligātā skolas vecuma bērnu uzskaiti, 

skolēnu ēdināšanai paredzēto valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma uzskaite u.c.)

 

Galvenais speciālists izglītības jautājumos:

 Iveta Skodžus, 67847169, 26496152, iveta.skodzus@kekava.lv

(jautājumi par Aukļu datu bāzi, norēķiniem ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, privātajām izglītības iestādēm,

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju apsekošana u.c.)

Galvenais speciālists izglītības jautājumos:

Vita Andžejevska, 67847169, vita.andzejevska@kekava.lv

(jautājumi par Aukļu datu bāzi, līgumiem ar privātajām izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, 

norēķiniem ar privātajām izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem,

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju apsekošana u.c.)

 

 

 

  

  Drukāt