11/2018 Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā

 Konsolidētā versija

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 11/2018 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā" 26.07.2018. 01.01.2019.
Saistošie noteikumi Nr.19/2018 "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 11/2018 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā""" 13.12.2018. 16.01.2019.
Saistošie noteikumi Nr. 20/2019 "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 11/2018/"Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā"" 17.10.2019. 11.12.2019 
  Tweet Drukāt