Estere Repke

Mākslas vingrošas trenere

Izglītība:

  • ''C'' kategorijas sporta speciālists mākslas vingrošanā;
  • Pašlaik studē LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē programmā ''Sporta skolotājs''.

Darba pieredze:

  • Kopš 2014. gada aprīļa strādā ĶNSS par mākslas vingrošanas treneri;
  • No 2011. gada aprīļa līdz 2013. gada decembrim strādājusi Zviedrijā par mākslas vingrošanas treneri;
  • No 2010. gada septembra līdz 2011. gada martam strādājusi Kanādā par mākslas vingrošanas treneri.

 

 

 

  Tweet Drukāt