Image may contain: text

Daugavas lejtece

Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Ikšķiles, Ogres un Baldones novadi apvienojušies Daugavas lejteces tūrisma reģionā, lai kopīgi veicinātu tūrisma attīstību, stiprinot Daugavas lejteces tūrisma produkta tēlu, pilnveidojot kopīgu piedāvājumu, kopīgi strādājot nozares attīstības projektos un nākotnē izveidojot konkurētspējīgu reģionu, kas īpaši piesaistītu tūristus, kuri Latvijā galvenokārt ierodas ar mērķi apskatīt Rīgu.

Līdz šim ir izdotas kopīgas tūrisma kartes trīs valodās, vienotā stendā ir strādāts starptautiskajā izstādē “Balttour”, tūrisma piedāvājums popularizēts arī citās starptautiskās izstādēs (“Adventur”, “Tourest”), Rīgas sporta naktī un tūrisma gadatirgos, noticis tūrisma forums uzņēmējiem.

  Drukāt