Tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora iesniegums   

Ielu tirdzniecība arvien aktuālāka kļūst vasaras mēnešos, kad tirgus laukumos iespējams iegādāties pirmās zemenes, svaigus dārzeņus un citus lauku labumus. Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas ikvienam ielu tirdzniecības dalībniekam, būtiski ievērot kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība Ķekavas novadā.
 

Pirms tirdzniecības uzsākšanas, Ķekavas novada pašvaldība aicina iepazīties ar kārtību, kādā novada administratīvajā teritorijā tiek organizēta preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tādējādi veicinot ielu tirdzniecības pakalpojumu pieejamību ikvienam iedzīvotājam.
 

Lai uzsāktu ielu tirdzniecību, vispirms nepieciešams sagatavot iesniegumu Ķekavas novada pašvaldībai tirdzniecības atļaujas saņemšanai. Iesniegumu pašvaldība izskata piecu darbadienu laikā, un atļauju tirdzniecībai izsniedz novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs pēc samaksātās nodevas par ielu tirdzniecību. Šāda veida atļauju iespējams saņemt atbilstoši pieprasītajam laika periodam, tomēr jāņem vērā, ka atļaujas neizsniedz uz laiku, kas ilgāks par vienu gadu.
 

Pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, pārtikas un nepārtikas preces Ķekavas novadā, iepriekš saskaņojot, iespējams tirgot kādā no septiņām pašvaldības tirdzniecības vietām vai kādā citā privātīpašumā, ja tas saskaņots ar īpašniekiem, un saskaņojums vai noslēgtais nomas līgums pievienots sagatavotajam iesniegumam Ķekavas novada pašvaldībai. Tāpat pašvaldība atgādina – iegūto tirdzniecības atļauju aizliegts nodot izmantošanā citām personām.
 

Pašvaldības ierīkotās tirdzniecības vietas:

Tirgotāji un amatnieki Ķekavas novadā savu produkciju var pieteikt arī kādam no Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centra rīkotajiem brīvdabas tirdziņiem, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu šeit. Ņemot vērā, ka gadatirgi ir apstiprināti novada domes sēdē, papildu iesniegums par ielu tirdzniecību šajā gadījumā nav nepieciešams. Tomēr, jāatceras, ka dalība gadatirgū ir maksas pakalpojums – tirdzniecības nodeva tiek iekasēta tirgus dienā. Vairāk informācijas mājaslapā kekava.travel/lv/noderigi/gadatirgi.


Kārtību, kādā atļauts organizēt tirdzniecības vietu iekārtošanu un ielu tirdzniecību, Ķekavas novadā regulē saistošie noteikumi Nr.17/2018 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ķekavas novadā”. Izdotie noteikumi ir saistoši visām personām, kuras nodarbojas ar tirdzniecību Ķekavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izmanto novada pašvaldības ierādītās tirdzniecības vietas vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietas.

 

Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ķekavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes nekustamā īpašuma speciālisti Viju Pleikšni, rakstot uz e-pasta adresi vija.pleiksne@kekava.lv vai zvanot pa tālr. 28685479

  Drukāt