KARJERAS KONSULTĀCIJAS

Karjeras izglītība skolā tiek plānota kā pasākumu kopums, lai skolēniem palīdzētu attīstīt prasmes interešu, spēju un iespēju samērošanā, lai sniegtu atbalstu karjeras mērķu izvirzīšanā, palīdzētu uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentētu sapņu profesijas ciešo saikni ar ikdienas mācību procesu, ievadītu karjeras plānošanā un sniegtu praktisku informāciju par tālākizglītības iespējām.

Tomēr galvenā darba daļa būs jāveic pašam skolēnam, jo karjera ir katra cilvēka spēju efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, viņa mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Karjeras izglītības skolotājs skolā:
•    konsultē, informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos, 
•    sniedz atbalstu viņu karjeras plānošanā,
•    koordinē karjeras izglītības darbu skolā,
•    organizē un īstenot plānotos karjeras izglītības pasākumus,
•    vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām.

Karjeras izglītības konsultante – Izglītības zinātņu maģistre ar Karjeras konsultanta kvalifikāciju Laura Balode

Individuālās konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem notiek: 

Pirmdienās: plkst.13.30 – 15.30
Otrdienās: plkst.13.30 – 15.30
Trešdienās: plkst.14.30 -15.30


Iepriekš nepieciešams pieteikties klātienē PKK kabinetā 1.stāvā; pa e-pastu laura.balode@kekava.lv vai E- klasē
Tālrunis: 67937074

  

www.karjera.lu.lv

Latvijas Universitātes karjeras centrs 

www.jv-kikc.net

Jauniešu un vecāku karjeras informācijas un konsultēšanas centrs 

www.careercenteronline.org  

Virtuālais karjeras centrs /e-konsultēšana, e-apmācība, resursi/

 

 

  Drukāt