www.viaa.gov.lv  - Lejuplādējamas rokasgrāmatas, darba burtnīcas un citi metodiskie materiāli karjeras izglītībai 

www.karjera.lu.lv - Latvijas Universitātes piedāvātie karjeras materiāli 

www.slideshare.net - Prezentācija par karjeras izglītību 

www.fondsjc.lv/lv/projekti/articles/gramata-karjeras-izglitibas-programma-1-12-klasei - lejuplādējamas darba lapas.

Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapas sadaļā Euroguidance “Semināru, konferenču materiāli” pieejami jauni lejuplādējami metodiskie materiāli darbam ar skolēniem un viņu vecākiem.

Materiāli paredzēti klašu audzinātājiem un skolu karjeras speciālistiem. Materiāli izmantojami darbam ar tēmām “Kā iepazīt sevi’’ un “Kā intervēt darba devēju”. Materiālu paketē ietilpst prezentācija, paskaidrojošais materiāls skolotājam un izdales materiāli dalībniekiem. Katrā tēmā sagatavoti atsevišķi materiāli darbam ar 5.-7., 8.-9., 10.-12.klases skolēniem un vecākiem. Materiālus var lejuplādēt šeit:

 

www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/konferencu_materiali

  Drukāt