SKOLĒNU  NODARBINĀTĪBA  ĶEKAVAS  NOVADĀ

 

www.jic.kekava.lv/index.php/lv/

www.jic.kekava.lv/index.php/lv/jauniesu-grupas

www.jic.kekava.lv/index.php/lv/nodarbinatiba/te-ir-darbs

 

 

  Drukāt