JAUNIEŠU ATBALSTS, PIEEJAMIE  RESURSI UN FONDI

 

ES neformālās izglītības programma "Erasmus + Jaunatne darbībā"

Ikgadējā Jaunatnes politikas valsts programma 

Valsts izglītības attīstības aģentūras koordinētās mūžizglītības programmas

 

 

 

 AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

 

VALSTS UNIVERSITĀTES

www.lu.lv

Latvijas Universitāte (LU)

www.rsu.lv

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU)

www.rtu.lv

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)

www.llu.lv

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)

www.du.lv

Daugavpils universitāte (DU)

www.liepu.lv

Liepājas universitāte (LiepU)

VALSTS AUGSTSKOLAS

www.policijas.koledza.gov.lv

Valsts Policijas koledža (VPK)

www.latja.lv

Latvijas Jūras akadēmija (LJA)

www.jvlma.lv

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA)

www.lka.edu.lv

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA)

www.lma.lv

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA)

www.naa.mil.lv

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (LNAA)

www.lsp.lv

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA)

www.ba.lv

Banku augstskola (BA)

www.rgsl.edu.lv

Rīgas Juridiskā augstskola (RJA)

www.sseriga.edu.lv

Rīgas Ekonomikas augstskola (REA)

www.rpiva.lv

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA)

www.ru.lv

Rēzeknes Augstskola (RA)

www.venta.lv

Ventspils Augstskola (VeA)

www.va.lv

Vidzemes Augstskola (VA)

JURIDISKO PERSONU DIBINĀTĀS AUGSTSKOLAS

www.psy.lv

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola

www.bsa.edu.lv

Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA)

www.turiba.lv

Biznesa augstskola "Turība"

www.eka.edu.lv

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA)

www.isma.lv

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA)

www.kra.lv

Latvijas Kristīgā akadēmija (LKA)

www.rai.lv

Rīgas Aeronavigācijas institūts (RAI)

www.riseba.lv

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA)

www.attistiba.lv

Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība” SIA

www.sta-edu.lv

Sociālo tehnoloģiju augstskola (STA)

www.sppa.lv

Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskola (SPPA)

www.tsi.lv

Transporta un sakaru institūts (TSI)

VALSTS KOLEDŽAS

www.medkol.lv

www.medkol.lv

Daugavpils medicīnas koledža

www.jak.lv

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

www.kulturaskoledza.lv

Latvijas Kultūras koledža

www.psk.lv

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

www.rmkoledza.lv

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

www.ljk.lv

Liepājas Jūrniecības koledža

www.malnava.lv

Malnavas koledža

www.omtk.lv

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

www.rmk1.lv

Rīgas 1.medicīnas koledža

www.rck.lv

Rīgas Celtniecības koledža

www.rsuskmk.lv

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā krusta medicīnas koledža

www.rtk.lv

www.rtk.lv

Rīgas Tehniskā koledža

www.ruk.lv

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža

www.siva.gov.lv

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

www.112.lv/ucak

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

www.policijas.koledza.gov.lv

Valsts policijas koledža

www.vrk.rs.gov.lv

www.vrk.rs.gov.lv

Valsts robežsardzes koledža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NODERĪGAS SAITES

ES VEIDOTĀS ORGANIZĀCIJAS UN TO PAKALPOJUMI

www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance/

EUROGUIDANCE - Latvija

Izstrādā, publicē un izplata pārbaudītu informāciju par Eiropas izglītības iespējām. Studiju ceļvedis Eiropā, un iespēju uzdot jautājumu par izglītības iespējām Eiropā.

www.ec.europa.eu/eures/

EURES - Eiropas darba mobilitātes portāls

Darba piedāvājumi 31 Eiropas valstī, ieinteresētu kandidātu CV, informācija par dzīvošanu un darbu ārzemēs.

 

www.europass.lv

 

 

EUROPASS

Vienots, standartizēts piecu dokumentu kopums Eiropas Savienības iedzīvotāju prasmju un kompetenču pārskatāmībai, kas palīdz skaidrā un viegli saprotamā veidā apliecināt iegūtās zināšanas, iemaņas un darba pieredzi darba devējiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem. Mājaslapā pieejams video par Europass dokumentiem un to pielietojumu.

VALSTS IESTĀDĒS PIEEJAMIE INFORMĀCIJAS RESURSI

www.nva.gov.lv/

 

 

 

 

Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA)

Bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem noderīga informācija. CV un vakanču katalogs, iespēja pievienot katalogam savu CV vai vakanci. Licencēto darbā iekārtošanas ārzemēs firmu saraksts. Informācija par darbu ārzemēs kā arī par ārzemnieku nodarbināšanu. Apmācības iespējas.

www.nva.gov.lv/pkiva/

 

 

NVA Karjeras pakalpojumi

Karjeras veidošanas jautājumi, Interešu testi jauniešiem un pieaugušajiem, interaktīva karjeras datorspēle, profesiju apraksti (atalgojums, darba apraksts, iespējas, nepieciešamā izglītība u.tml.) un to salīdzināšanas iespēja, augstākās un profesionālās izglītības programmas, kursu datubāze, informācija par darba tirgu un prognozes (informācija pieejama, piereģistrējoties).

www.aiknc.lv/

.

 

 

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (AIKNC)

AIKNC nodarbojas ar Latvijas augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas organizēšanu. Mājaslapā pieejamajā datubāzē atrodama informācija par Latvijas augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas statusu kā arī par studiju programmu licencēm. Pieejami arī akreditācijas novērtēšanas komisiju ziņojumi

www.izm.lv

Izglītības sistēma, pārskati par izglītību, vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, augstākā izglītība

www.ikvd.gov.lv/ 

 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) uzrauga normatīvo aktu ievērošanu izglītības jomā, licencē izglītības programmas vispārējā un profesionālajā izglītībā un novērtē vispārējās un profesionālās izglītības kvalitāti, veicot izglītības iestāžu un programmu akreditāciju. IKVD mājaslapā pieejami vispārējās un profesionālās izglītības programmu licenču un akreditācijas reģistri.

www.visc.gov.lv/

 

 

Valsts izglītības satura centrs (VISC)

Informācija par valsts eksāmeniem un pārbaudes darbiem un organizēšanas kārtību skolās, mācību priekšmetu olimpiādēm, ieteicamā mācību literatūra, informācija par mācību priekšsmetu olimpiādēm u.c. profesijas standartu izstrādi un kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes koordinēšanu.

www.jaunatneslietas.lv 

 

 

Jaunatnes lietas

Jauniešu iespēju portālā www.jaunatneslietas.lv apkopota informācija par aktualitātēm jaunatnes politikā, jaunatnes politikas virzieniem, projektiem, kā arī pieejama jaunatnes organizāciju un jaunatnes lietu koordinatoru kontaktinformācija, nodrošināta iespēja izteikt savu viedokli vai priekšlikumus jaunatnes politikas veidotājiem.

 

  Drukāt