VĒLĒTĀJU LIKUMPROJEKTU PARAKSTĪŠANA

Ķekavas novada pašvaldībā nodrošina Latvijas pilsoņiem iespēju parakstīties par vēlētāju likumprojektiem, kas reģistrēti Centrālās vēlēšanu komisijā (CVK) sadaļā Vēlētāju iniciatīvas.

Parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām iespējams bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības.

Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Darba laiks
Ķekavas pagasts

Sarma Trumpekoja

Agnese Svilpe

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Bāriņtiesas locekle

Pirmdien 9.00-13.00
Ceturtdien14.00-19.00
(Ķekavas novada pašvaldības bāriņtiesa)

Jāievēro! Apliecināt parakstu bāriņtiesā var, ja vēlētājam ir deklarēta dzīvesvieta attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā.

  Drukāt