Ķekavas mūzikas skolas aktualitātes 2010.gada martā:
 
03.03. –  Ķekavas mūzikas skolas izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle 5.klavieru klases audzēkne Viktorija Martiņuka (sk.Inese Glūdiņa) un 6.klavieru klases audzēkne Elīza Dumpe (sk.Diāna Zandberga) dosies uz Jelgavas mūzikas vidusskolu, kur notiks Valsts konkursa Klavierspēlē II kārta.
03.03. –     Mācību priekšmeta Mūzikas literatūra 1.apmācības gada audzēkņi dosies mācību ekskursijā uz Mūzikas instrumentu muzeju, bet 2.-5.apmācības gada audzēkņi dosies ekskursijā uz Latvijas Televīziju.
11.03. -     Jelgavas kultūras namā notiks Zemgales reģiona koklētāju ansambļu koncerts, kurā piedalīsies mūsu skolas koklētāju ansamblis.
17.03. -     Uz Jelgavas mūzikas vidusskolu, kur notiks Valsts konkurss Pūšaminstrumentu spēlē dosies trompetes klases audzēkņi Lauris Bergmanis un Klāvs Ozoliņš (sk.Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Irēna Kalniņa), flautas klases audzēknes Anne Margarēta Kāknēna un Egija Lepere (sk.Diāna Virse, koncertmeistare Gunta Šmaukstele), saksofona klases audzēkņi Marta Jākobsone un Raimonds Dācis (sk.Eduards Raubiško, koncertmeistare Ērika Tiltiņa), Elīna Jeige (sk.Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele).
20.03. –     Kokles klases audzēknes dosies uz Babītes mūzikas skolu, kur notiks Pierīgas mūzikas skolu koklētāju koncerts.
20.-21.03.-Itālijas pilsētā Brešā notiks 8.Starptautiskais pianistu konkurss Pia Tebaldini, kurā mūsu skolu pārstāvēs divas Diānas Zandbergas klavieru klases audzēknes – Varvara Godunova un Elīza Dumpe.
24.03. -     Engures mūzikas skolā notiks Koncerts – festivāls „Tēlainība mūzikā” 2.klavieru klases audzēkņiem, kurā muzicēs mūsu skolas audzēkņi Nauris Kaspars Madzulis, Toms Timšans, Varvara Godunova un Alina Dolgova.
 
Mācību pārbaudījumi :
 
Mācību koncerti
16.un 18.03. – Klavierspēlē;
22.03. – Vijoļspēlē, Čella spēlē un Kokles;
23.02. – Flautas, Klarnetes, Saksofona un Trompetes spēlē;
24.03. – Ģitāras spēlē un Sitaminstrumentu spēlē;
25.03. – Akordeona spēlē.
 
 
 
 
 

 

  Drukāt