Administratīvā pārvalde 

 Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis Kabineta nr. E-pasta adrese Papildu informācija
Vadītāja

Līga Mizovska

28644797 17. liga.mizovska@kekava.lv  
Sabiedrisko attiecību vadītāja Vineta Vītoliņa 26513292 35. vineta.vitolina@kekava.lv  
Sabiedrisko attiecību speciālists Laura Barkāne 67936044 35. laura.barkane@kekava.lv  
Fotogrāfs Velga Kūkuma 27739644 - velga.kukuma@kekava.lv  
Juridiskā atbalsta vadītājs Jānis Zvaigzne 26187181 30. janis.zvaigzne@kekava.lv  
Jurists Līga Blate 25448962 30. liga.blate@kekava.lv  
Sekretariāta vadītājs Vija Milbrete 67847170 17. vija.milbrete@kekava.lv Veic arī miršanas un dzimšanas fakta reģistrāciju. Domes sēžu laikā reģistrācija Ķekavā nenotiek. Atvaļinājuma laikā civilstāvokļa aktu reģistrācija notiek Baložu pārvaldē vai jebkurā citā dzimtsarakstu nodaļā.
Sekretārs Aija Videniece 20217066  16. aija.videniece@kekava.lv  
Arhīvists Antra Liepiņa 28648290  16. antra.liepina@kekava.lv  
Datorsistēmu un datortīklu vadītājs Mārtiņš Egle 67847171
26116925
29. martins.egle@kekava.lv  
Datorsistēmu un datortīklu administrators Māris Bērziņš 67847171
22047403
31. maris.berzins@kekava.lv  
Datorsistēmu un datortīklu administrators Gatis Pokšāns 67847171 28. gatis.poksans@kekava.lv  
Datorsistēmu un datortīklu administrators Dmitrijs Cvetkovs 67847171
25727006
 31. dmitrijs.cvetkovs@kekava.lv  
Datorsistēmu tehniķis Mareks Lukjanskis 67847171 28. mareks.lukjanskis@kekava.lv  
Klientu apkalpošanas vadītājs Laura Kauliņa 26166910 1. laura.kaulina@kekava.lv  
Klientu apkalpošanas speciālists Kristīne Ēķe 28233616  1. kristine.eke@kekava.lv  
Klientu apkalpošanas speciālists Jelizaveta Obrazcova 67935803  1. jelizaveta.obrazcova@kekava.lv  
Klientu apkalpošanas speciālists Anita Kvitka 67916410  - anita.kvitka@kekava.lv Adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads
Lauksaismniecības konsultants Dace Kārkliņa 28312379 1. dace.karklina@kekava.lv  
Personāla vadītājs Jana Malaha 29491724 27. jana.malaha@kekava.lv  
Personāla speciālists Baiba Barkāne 26571378 27. baiba.barkane@kekava.lv  
Darba drošības un ugunsdrošības speciālists Mārtiņš Ansonskis 22123450 25. martins.ansonskis@kekava.lv  

 Dzimtsarakstu nodaļa 

 

  Drukāt