Administratīvā pārvalde 

 Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis Kabineta nr. E-pasta adrese Papildu informācija
Vadītāja

Līga Mizovska

67847170 17. liga.mizovska@kekava.lv  
Sabiedrisko attiecību vadītāja Vineta Vītoliņa 67936044 35. vineta.vitolina@kekava.lv  
Sabiedrisko attiecību speciālists Laura Barkāne 67936044 35. laura.barkane@kekava.lv  
Sabiedrisko attiecību speciālists Renāte Rumbina 67936044 35. renate.rumbina@kekava.lv  
Fotogrāfs Velga Kūkuma - - velga.kukuma@kekava.lv  
Juridiskā atbalsta vadītājs Jānis Zvaigzne 67935915 30. janis.zvaigzne@kekava.lv  
Jurists Līga Blate 67936636 30. liga.blate@kekava.lv  
Sekretariāta vadītājs Vija Milbrete 67847170 17. vija.milbrete@kekava.lv Veic arī miršanas un dzimšanas fakta reģistrāciju. Domes sēžu laikā reģistrācija Ķekavā nenotiek. Atvaļinājuma laikā civilstāvokļa aktu reģistrācija notiek Baložu pārvaldē vai jebkurā citā dzimtsarakstu nodaļā.
Sekretārs Aija Videniece  67847174  16. aija.videniece@kekava.lv  
Arhīvists Antra Liepiņa 67847174  16. antra.liepina@kekava.lv  
Datorsistēmu un datortīklu vadītājs Mārtiņš Egle 67847171 29. martins.egle@kekava.lv  
Datorsistēmu un datortīklu administrators Māris Bērziņš 67847154 31. maris.berzins@kekava.lv  
Datorsistēmu un datortīklu administrators Gatis Pokšāns 67847171 28. gatis.poksans@kekava.lv  
Datorsistēmu un datortīklu administrators Dmitrijs Cvetkovs 67847154  31. dmitrijs.cvetkovs@kekava.lv  
Datorsistēmu tehniķis Mareks Lukjanskis 67847171 28. mareks.lukjanskis@kekava.lv  
Klientu apkalpošanas vadītājs Laura Kauliņa 67708676 1. laura.kaulina@kekava.lv  
Klientu apkalpošanas speciālists Kristīne Ēķe 67935803  1. kristine.eke@kekava.lv  
Klientu apkalpošanas speciālists Jelizaveta Obrazcova 67935803  1. jelizaveta.obrazcova@kekava.lv  
Klientu apkalpošanas speciālists Anita Kvitka 67916410  - anita.kvitka@kekava.lv Adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads
Lauksaismniecības konsultants Dace Kārkliņa 67935803 1. dace.karklina@kekava.lv  
Personāla vadītājs Jana Malaha 67935916 27. jana.malaha@kekava.lv  
Personāla speciālists Baiba Barkāne 67847168 27. baiba.barkane@kekava.lv  
Darba drošības un ugunsdrošības speciālists Mārtiņš Ansonskis 67847165 25. martins.ansonskis@kekava.lv  

 Dzimtsarakstu nodaļa 

  Drukāt