Īpašumu pārvalde
Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Darba
vietas
nr.
E-pasta adrese
Papildu informācija
Vadītājs
Edgars Melnieks
28374676
83.
 
Vadītāja vietniece
Andra Vanaga
 26498978
 14.
andra.vanaga@kekava.lv  
Nekustamā īpašuma pārvaldnieks (Daugmalē) Uģis Volosovskis  26103581   ugis.volosovskis@kekava.lv  
Nekustamā īpašuma pārvaldnieks (Baložos) Rihards Pastars 29616303 3. rihards.pastars@kekava.lv  
Nekustamā īpašuma speciālists
Daiga Ozola
 25416653
15.
daiga.ozola@kekava.lv  
Nekustamā īpašuma speciālists
Vaira Ozoliņa
29443439
16.
 
Nekustamā īpašuma speciālists Vineta Alviķe 25450078  17. vineta.alvike@kekava.lv  
Nekustamā īpašuma speciālists Liesma Gorelova 22026854 13. liesma.gorelova@kekava.lv  
Nekustamā īpašuma speciālists Vija Pleikšne 28685479    vija. pleiksne@kekava.lv  
Ainavu plānotājs Lauma Muceniece 26791023 66. lauma.muceniece@kekava.lv  
Ēku un elektrotīklu būvinženieris Jānis Vītoliņš 29460346 69. janis.vitolins@kekava.lv  
Ceļu inženieris Raivis Strauts 28316800  69. raivis.strauts@kekava.lv  
Būvinženieris Jānis Vaivods 29262256  75. janis.vaivods@kekava.lv  
Galvenais vides pārvaldnieks Sigita Varika 26417724 72. sigita.varika@kekava.lv  
Teritorijas labiekārtošanas speciālists     73.    
Mežkopības speciālists Ilmārs Krūze 27030404 71. ilmars.kruze@kekava.lv  
Vides un meliorācijas inženieris Jānis Ozoliņš 28633125 70. janis.ozolins@kekava.lv  
Kapsētu pārvaldnieks Sarmīte Jirgensone 27841758  - Sūtīt uz sigita.varika@kekava.lv  
Saimniecības vadītājs Andris Jēkabsons 29334115 84. andris.jekabsons@kekava.lv  
Saimniecības vadītāja palīgs Einārs Kalniņš 27017444  85. einars.kalnins@kekava.lv  

 

Autovadītāju un autotransporta saraksts
Nr. Vārds,uzvārds Telefona Nr. Automašīnas marka Valsts Nr Vietu skaits

1

Dagnis Sula

26551946

Nissan Primastar JD 6764 9
2 Andris Aurmanis 29386181 Škoda LO 6199 5

 

 

  Drukāt