Īpašumu pārvalde
Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kabineta/darba vietas nr.
E-pasta adrese
Papildu informācija
Vadītājs
Edgars Melnieks
28374676
34.
 
Vadītāja vietniece
Andra Vanaga
 67847150
 12.
andra.vanaga@kekava.lv  
Nekustamā īpašuma speciālists
Daiga Ozola
 67847151
 13.
daiga.ozola@kekava.lv  
Nekustamā īpašuma speciālists
Vaira Ozoliņa
67847151
14.
 
Nekustamā īpašuma speciālists Vineta Alviķe 67847151  15. vineta.alvike@kekava.lv  
Nekustamā īpašuma speciālists Liesma Gorelova 67847150 11. liesma.gorelova@kekava.lv  
Ainavu plānotājs Lauma Muceniece 67847167 21. lauma.muceniece@kekava.lv  
Ēku un elektrotīklu būvinženieris Jānis Vītoliņš 67847163 22. janis.vitolins@kekava.lv  
Ceļu inženieris Arvis Krūmiņš 67847163 22. arvis.krumins@kekava.lv  
Galvenais vides pārvaldnieks Sigita Varika 67936039 23. sigita.varika@kekava.lv  
Teritorijas labiekārtošanas speciālists Inta Arbačevska 67936039 23. inta.arbacevska@kekava.lv  
Mežkopības speciālists Ilmārs Krūze 67936039 23. ilmars.kruze@kekava.lv  
Vides un meliorācijas inženieris Jānis Ozoliņš 67936039 23. janis.ozolins@kekava.lv  
Kapsētu pārvaldnieks Sarmīte Jirgensone 67936039  - Sūtīt uz sigita.varika@kekava.lv  
Saimniecības vadītājs Andris Jēkabsons 67847165 34. andris.jekabsons@kekava.lv  
Saimniecības vadītāja palīgs Einārs Kalniņš 27017444  22. einars.kalnins@kekava.lv  

 

Autovadītāju un autotransporta saraksts
Nr. Vārds,uzvārds Telefona Nr. Automašīnas marka Valsts Nr Vietu skaits

1

Dagnis Sula

26551946

Nissan Primastar JD 6764 9
2 Andris Aurmanis 29386181 Škoda LO 6199 5

 

 

  Drukāt