Attīstības un būvniecības pārvalde
Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kabineta Nr.
E-pasta adrese
Vadītājas vietnieks Juris Križanovskis 67936031 14. juris.krizanovskis@kekava.lv
Teritorijas plānotājs
Iveta Zālīte
67847161
14.
iveta.zalite@kekava.lv
Teritorijas plānotājs
Andris Lācis
67847161
14.
andris.lacis@kekava.lv
Teritorijas plānotājs Līga Sēja 67936019 15. liga.seja@kekava.lv
Teritorijas plānotājs Gita Rengarte 67847161 14. gita.rengarte@kekava.lv
Galvenais projektu vadītājs Māris Ozoliņš 67847157 19. maris.ozolins@kekava.lv
Būvinženieris Jānis Vaivods 67847165 25. janis.vaivods@kekava.lv

Projektu vadītājs

Agita Eizenberga 67847167 21. agita.eizenberga@kekava.lv
Projektu vadītājs Anna Leimane   21. anna.leimane@kekava.lv
Projektu vadītājs, uzņēmējdarbības atbalsta speciālists Kristīne Danovska 67847157 19.

kristine.danovska@kekava.lv

info.uznemumiem@kekava.lv

 

 Ķekavas novada Būvvalde

Amats Vārds, Uzvārds Apmeklētāju apkalpošana Tālrunis Darba vietas Nr.
E-pasta adrese
Daļas vadītājs-arhitekts Inga Šuldrika Būvvaldes vadītāja pienākumi, konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem 26684828 5. inga.suldrika@kekava.lv

Galvenais arhitekts

(Baložu pilsētās pārvaldē)

Aldis Mikanovskis Konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem, par būvniecības procesu, sniedz profesionālu atbalstu arhitektūras projektiem kvalitatīvas vides veidošanai, saskaņo reklāmas izvietošanu un kontrolē to izvietošanu novada teritorijā. 67916470 16. aldis.mikanovskis@kekava.lv

Arhitekte

Inula Jansone

Konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem

67847166 27.

inula.jansone@kekava.lv

Arhitekte Inguna Stepanova Konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem 67935120 10. inguna.stepanova@kekava.lv
Arhitekta palīgs Sandra Rudzīte Dokumentu un būvprojektu pieņemšana un izsniegšana, konsultācijas par būvniecības procesu 67847162 6.

sandra.rudzite@kekava.lv

Arhitekta palīgs Agnese Čāmāne Dokumentu un būvprojektu pieņemšana un izsniegšana, konsultācijas par būvniecības procesu 67847162 26.

agnese.camane@kekava.lv

Būvinspektors

 Aija Rijniece

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.
 
   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem 

 • par būvdarbu uzsākšanu,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
 67847159 7.

 aija.rijniece@kekava.lv

Būvinspektors Inta Ciema

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.

   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem

 • par būvdarbu uzsākšanu,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
 29389520  8.

inta.ciema@kekava.lv

Būvinspektors Vladislavs Visockis

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.
 
   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem 

 • par būvdarbu uzsākšanu,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
67847164  25. vladislavs.visockis@kekava.lv
Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris Armands Dzenis

Konsultācijas

67847164 24. armands.dzenis@kekava.lv
Juriste Ilze Bērziņa Konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem saistītiem ar būvniecību 67935802  23.

ilze.berzina@kekava.lv

Juriste Monta Ābele-Sedliņa Konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem saistītiem ar būvniecību 67935802 22. monta.abele-sedlina@kekava.lv
Lietvedis Liene Pumpuriņa Dokumentu sistematizēšana 67935800 1. liene.pumpurina@kekava.lv
Arhīviste-lietvede Mudīte Puzaka  

67935120

9.

mudite.puzaka@kekava.lv

Adrese: Gaismas iela 19, k.9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Tālr.: 67847162, 

E-pasta adrese: buvvalde@kekava.lv

Pieņemšanas laiki:

P. 8.00-18.00

C. 9.00-19.00

Pārtraukums katru darba dienu (izņemot piektdienas): 13.00-14.00.

 

  Drukāt