Datums Laiks Pasākums Pasākuma vieta
Visu maiju   Grāmatu ilustratora un karikatūrista E. Ozoliņa 90 gadu jubilejai veltīta izstāde ”Vienmēr ar humoru un mīlestību!” Ķekavas novadpētniecības muzejs
Visu maiju   E. Ozoliņa piemiņai veltītā skolēnu karikatūru zīmēšanas konkursa „Pa-smejies!” dalībnieku darbu izstāde Ķekavas novadpētniecības muzejs
 09.05.2020.    Rokdarbnieču "Labieši" 40 gadu darbības jubilejas pasākums  Ķekavas kultūras nams
 15.05.2020.    TLMS "Ķekava" darbu izstāde "Sev un svai mājai"  Ķekavas kultūras nams
16.05.2020.   Bērnu deju grupas "Daina" tradicionālais pavasara koncerts Ķekavas kultūras nams
16.05.2020. 19.00-01.00 Muzeju nakts- Smejies vesels! Ķekavas novadpētniecības muzejs
23.05.2020. 09.00-16.00 Ķekavas novada velobrauciens 2020 Starts “Fortius” sporta laukumā (pie Ķekavas sporta kluba)
31.05.2020.   Bērnu vokālā ansambļa "Cīrulītis" 40 gadu darbības jubilejas pasākums Ķekavas kultūras nams

 

  Drukāt