Aija Vitmane
Katlakalna Tautas nama vadītāja


Aija ir dzimusi un dzīvo Katlakalnā, kur jau vairāk kā 25 gadus aktīvi rit arī Aijas darba dzīve, strādājot un vadot Katlakalna Tautas namu. Aijai Katlakalns ir svēts, jo, kā viņa raksta savā pirmajā “Katlakalna 100 stāstu“ izdotajā burtnīcā – “Katlakalns mans dzimtais ciemats, kurā mana dzimta sakņojusies, dzīvojusi un pletusi zarus uz visām pusēm. Šeit mans vecvecvectēvs apņēmis sievu, cēlis māju, audzinājis dēlus, dalījis katram strēlīti zemes, lai dzimtai, kur zaroties”.


Aijas būtība ir darīt vairāk, labāk, vairāk par prasīto, labāk par iespējamo, un tā – no visas sirds. Viņai ir ļoti svarīgi, lai nams dzīvo, lai tur labi jūtas gan pati jaunākā paaudze, gan mūsu seniori. Aija Katlakalnā ir nodibinājusi klubiņu “Vecie draugi”, kurā seniorus iepriecina ar labu vārdu, ar pašas rakstītām dzejas rindām un īpašiem veltījumiem jubilāriem. Aija raksta ne tikai dzeju, viņa ir uzrakstījusi arī vairākas lugas amatieru teātriem, bet viņas sirds pieder latviešu folklorai. To Aija ir pierādījusi, nodibinot Katlakalnā folkloras kopu “Rāmupe”, kurā aktīvi darbojas arī pati. Šoruden jau 5. reizi Latvijas un Ķekavas vārds izskanēja Starptautiskajā folkloras festivālā “Rudenāji”, kurā viesojās ciemiņi pat no tālās Indijas. Aija rīko arī gadskārtu svētkus un radošās darbnīcas iedzīvinātajā senajā Sauliešu pilskalnā.


Ja cilvēks savu darbu patiesi mīl, tad viņš atver ne tikai savu sirdi, bet arī savu māju. Un Aija to dara, rīkojot savās mājās vasaras folkloras nometnes, kurās piedalīties tiek aicināti interesenti no visa Ķekavas novada.

 


Pēteris Geks
SIA “ CO Priedes” valdes priekšsēdētājs


Pēteris Geks ir dzimis laukstrādnieku ģimenē un laukos pavadītā bērnība iespaidoja viņa lēmumu turpmāko dzīvi saistīt ar lauksaimniecību. Un to viņš apzinīgi dara jau vairāk kā 50 gadus, vadīdams putnkopības nozari Ķekavā, gan kolhoza laikos, gan tagad, vadot olu ražotnes privātuzņēmumu. Par apzinīgu darbu Pēteris Geks ir saņēmis daudzus apbalvojumus. Viņš ir sarakstījis arī daudzu Ķekavas iedzīvotāju grāmatplauktos un bibliotēkās esošo grāmatu “Puse gadsimta Ķekavā”.


Sākoties atmodai, Pēteris uzsāka aktīvu sabiedrisko darbību Latvijas neatkarības atjaunošanā. Bija viens no Tautas frontes grupas dibinātājiem gan kolhozā, gan putnkopības nozarē. Par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada janvāra barikādēs, apbalvots ar Barikāžu piemiņas zīmi, bet pati nozīmīgākā atzinība Pēterim ir no Latvijas Valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” valdes, kura 2005. gadā Pēteri Geku apbalvoja ar Goda zīmi, par lielu personīgo ieguldījumu Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanā un aktīvu sabiedrisko darbu.


Pēteris Geks vairākus gadus ir bijis Ķekavas novada deputāts. Šajā laikā ir tapusi arī otrā Pētera Geka grāmata “Laikam līdzi”.


Pēterim Gekam vienmēr ir patikusi skaista un sakopta vide. To viņš ir apliecinājis ar savu māju, iegūstot “Sakoptākās sētas” titulu. Tāpat viņš ir veicis arī Daugavas krasta sakopšanu un uzņēmuma SIA “CO Priedes” teritorijas labiekārtošanu.


Šogad 1. oktobrī Pēteris Geks nosvinēja savu 75 gadu dzīves jubileju, bet joprojām turpina sekmīgi vadīt savu ražotni, turēt roku uz pulsa gan, dzīvē, gan ģimenē, gan ražošanā,  dodot darba iespējas daudziem novada iedzīvotājiem.


Andis Adats
ilggadējs Ķekavas novada deputāts


Dzimis valmierietis, bet nu jau vairāk kā 40 gadus ir Ķekavas novada iedzīvotājs. Savu darba dzīvi sācis Ķekavas celtniecības organizācijā PMK kā jaunais speciālists, piedaloties Ķekavas kolhoza , Ķekavas putnu fabrikas, Valdlauču un Baložu būvobjektu celtniecībā.  Viņš licis pirmo pamatakmeni tolaik jaunajam un modernajam Titurgas ciematam, tad vēl nezinādams, ka būs šī ciemata saimnieks un dzīvos tur līdz šodienai.


Aktīvi piedalījies 1991. gada janvāra barikādēs un tautas manifestācijās. Ir Baložu pilsētas patriots ar sirdi un dvēseli. Anda Adata vadībā Baložu pilsētā projektēti un realizēti tādi objekti kā katlu māja, siltumtrašu rekonstrukcija, maģistrālā gāzes vada izbūve, bibliotēkas, kultūras nama un bērnu dārza rekonstrukcija. Skolas jaunā korpusa un sporta zāles izbūve.


Andis ir piedalījies arī Baložu kultūras nama atjaunošanā, iedibinot jaunas tradīcijas kultūras dzīvē un piedaloties tajā pašam - kopīga Jaungada svinēšana ar Baložu iedzīvotājiem, iejūtoties pat svētku vecīša lomā, senioru kultūras dzīves atbalstīšana un arī par tradīciju kļuvušās Adata tortes senioru atpūtas vakaros,  kā arī ilgie gadi, kuri dejoti kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvā “Baloži”, piedaloties Dziesmu un Deju svētkos un neskaitāmos deju koncertos. Baložu strūklaka vardes veidolā, piemineklis bojā gājušajiem motociklistiem pie pagrieziena uz Titurgu, Titurgas ezera pirmā tīrīšanas talka - tas viss ir Anda Adata iedzīvināts. Ja Andis Adats ko uzsāk, tad viņš to dara ar lielu azartu un aizrautību, īpaši, ja tas tiek darīts viņa pilsētas labā.


Andim Adatam interesē gan vēsture, gan viss jaunais. Viņš ir Ķekavas novada domes deputāts vairākos sasaukumos. Vada Simbolikas komisiju un ir piedalījies Daugmales pagasta ģerboņa izstrādē un jauno Baložu pilsētas, Daugmales un Ķekavas pagastu karogu apstiprināšanā. Ķekavas novada jaunieši viņu nominējuši par Gada deputātu 2018.

 

  Drukāt