Būvdarbus Uzvaras prospektā un Jaunatnes ielā Baložos plānots uzsākt nākamnedēļ

Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde informē, ka nākamnedēļ Baložos plānots uzsākt Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas pārbūves būvdarbus.  Šī projekta ietvaros plānots atjaunot Jaunatnes ielas segumu no Skolas ielas līdz Rīgas ielai, kā arī Uzvaras prospektu, izbūvējot arī apvienoto gājēju un veloceliņu, nepilnu viena kilometra garumā no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai.


Savukārt šonedēļ būvnieks veic sagatavošanās darbus pirms būvdarbu uzsākšanas, piemēram, uzstādot informatīvos būvniecības plakātus, kā ar ceļa zīmes, kuru darbība uzsāksies līdz ar pārbūves darbu uzsākšanos jūnija pirmajā nedēļā. Šobrīd uzstādītās ceļa zīmes ir aizsegtas. Vienīgais izņēmums ir Jaunatnes ielā uzstādītās satiksmes organizācijas maiņas ceļa zīmes, kas nosaka, ka ielai no abām pusēm uzstādītās ceļa zīmes Nr.302 “Braukt aizliegts” ir spēkā, vienlaikus paredzot  maiņvirziena kustību uz un no uzņēmuma SIA “Baltās naktis” stāvlaukumamno Rīgas ielas puses.


Kā norāda Attīstības un būvniecības pārvalde, par ierobežojumiem un apgrūtinājumiem satiksmes organizācijā, kas gaidāmi būvdarbu nākamajā nedēļā, aktuālā informācija pašvaldībai būs pieejama katru ceturtdienu, līdz ar to arī iedzīvotājus varēsim informēt savlaicīgi par plānojamām izmaiņām. Tāpēc aicinām sekot līdzi informācijai Ķekavas novada pašvaldības informatīvajos kanālos – mājaslapā www.kekavasnovads un Ķekavas novada Facebook lapā. Tāpat aicinām būt vērīgiem un sekot līdzi izvietotajām ceļa zīmēm būvdarbu zonā.


Atvainojamies par sagādātājam neērtībām, taču vienlaikus aicinām iedzīvotājus un autovadītājus būt saprotošiem, jo  šo darbu rezultātā būs sakārota ielu infrastruktūra Baložos un Titurgā.


Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas pārbūve notiek   Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta ietvaros, kura mērķis ir sakārtot ielu infrastruktūru, lai šajā novada teritorijā attīstītos, paplašinātos esošie un ienāktu jauni uzņēmumi, kas novada iedzīvotājiem sniegtu jaunas darba vietas un veicinātu novada kopīgo izaugsmi.


Ķekavas novada teritorijas plānojumā Baložu pilsēta ir atzīmēta kā viena no novada prioritāri attīstāmajām uzņēmējdarbības teritorijām, kur  vēsturiski atrodas vidēji apstrādes, transporta pakalpojumu, autoservisu, kokapstrādes, pārtikas, metālapstrādes ražošanas uzņēmumi, un zemes īpašumi tiek iznomāti komercdarbībai.


Lai nodrošinātu ERAF projekta nosacījumus – radīt sasniedzamos rezultātus, kas ir jāizpilda saskaņā ar projektu rādītāju prasībām, tiks radītas jaunas 18 darba vietas uzņēmumos, kuri atrodas ielu tuvumā, kā arī uzņēmumiem jāveic investīcijas 460 000 eiro apmērā savu uzņēmumu attīstībai. Plānots, ka projekta rezultātus sasniegs tādi uzņēmumi kā SIA “Baltās naktis”, SIA “Gpower”, SIA “Āboltiņa būvuzņēmums AG”, SIA “Cleor”, IK “Viktoria L”. Projekts tika uzsākts 2018. gada nogalē, kad pašvaldība iesniedza projekta iesniegumu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai.  

 

Projekts Nr.3.3.1.0/18/I/010 “Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” tiks īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

 

Šī projekta realizēšanai apstiprinātās plānotās kopējās projekta izmaksas ir 1 760 179,08 eiro,  no kurām ERAF finansējums – 408 496 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 157 671,05 eiro, pašvaldības finansējums – 1 169 985,07 eiro, neattiecināmās izmaksas – 24 026,96 eiro. Projekta attiecināmo izmaksu segšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts Kasē.

Administratīvā pārbalde
27.05.2020. 

  Drukāt