Ķekavas novada pašvaldība saņēmusi Baložu pilsētas iedzīvotāju jautājumus par koku ciršanu Jaunatnes ielā jūnija pirmajā nedēļā un sniedz skaidrojumu par šādas darbības nepieciešamību.

 

Jūnijā Baložos divās ielās - Uzvaras prospektā un Jaunatnes ielā, ir uzsākti lielākie ielu būvdarbi novadā.  Šo būvdarbu laikā tiks pārbūvētas ielas, izbūvēts Uzvaras prospektā jauns apvienotais gājēju un veloceliņš, bet jauna gājēju ietve Jaunatnes ielā, izbūvēts jauns ielas apgaismojums, nomainīti komunikācijas tīkli, sakārtojot arī esošos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus. Vienlaicīgi ar šiem darbiem tiks izbūvēta arī jauna siltumtrase, kas notiks SIA “Baložu komunālā saimniecība” īstenotā ES projekta ietvaros.  


Jaunatnes ielā, kura šobrīd ir aptuveni 3 m plata iela ar grants segumu, plānots to paplašināt un brauktuvi izbūvēt 6 m platumā ar asfalta segumu, papildus brauktuvei vienā pusē tiks izbūvēta 2 m plata gājēju ietve, kā arī šajā ielas posmā tiks izbūvēts jaunu apgaismojums, jauns ūdensvads un lietusūdens novadīšanas sistēma.


Lai Jaunatnes ielā šos darbus veiktu, vairākus kokus diemžēl nebija iespējams pasargāt, jo tie atradās būvniecības zonā. Arī Uzvaras prospektā vairāki koki atrodas būvniecības zonā un tieši uz inženierkomunikācijas tīkliem, kuri ir jāatjauno 5 m dziļumā.  Pirms koku ciršanas Jaunatnes ielā  pašvaldība ir konsultējusies arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi, un pēc tās ieteikuma apsekojusi kokus, lai pārliecinātos, vai tur nav putnu ligzdošanas vietas.  Apsekošanā tās netika konstatētas. Nozāģētie koki tiks saskaldīti malkā, kas tiks piedāvāta novada trūcīgajiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem kā sociālais pabalsts. 


Jau, izstrādājot būvprojektu, tika vērtēts un domāts, kā maksimāli saudzēt zaļo zonu un kokus. Un gadījumā, ja tos nav iespējams pasargāt un diemžēl nākas nozāģēt būvdarbu dēļ,  tad pašvaldība paredzējusi, kā to kompensēt  - proti, veiks teritorijas apzaļumošanu.  


Pēc būvdarbu pabeigšanas tiks labiekārtota teritorija - iestādīti jauni koki un iesēts jauns zālājs, uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, veloturētāji un  paviļjoni autobusu pieturām.   


Lai kompensētu kokus, papildus labiekārtošanas darbiem 19. septembrī notiks pašvaldības rīkotā vides akcija “Iestādi koku”, kuras  laikā iedzīvotāji varēs pieteikties un saņemt koka stādu, zemi ielabošanai un mietiņus atsaitēšanai,  un kopā ar pašvaldību apzaļumot novada teritoriju, un to varēs izdarīt arī Baložu pilsētas un konkrētu šo pārbūvēto ielu  apkaimes iedzīvotāji.


Kāpēc pilsētā pārbūvē tieši šīs ielas? Šī projekts ir saņēmis ES līdzfinansējumu, lai attīstītu ielu infrastruktūru ne tikai iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējiem, kuri novadā radīs jaunas darba vietas. Tāpēc atbilstoši projekta nosacījumiem šajās ielās ir jāatrodas uzņēmējiem, kas var kopumā šī projekta ietvaros  investēt uzņēmuma attīstībā -  460 000 eiro un  radīt jaunas darba vietas.  Šiem kritērijiem atbilda divas pašvaldībai piederošās ielas – Uzvaras prospekts un Jaunatnes iela.

 

Administratīvā pārvalde
02.06.2020.

 

 

 

 

 

 

  Drukāt