Uzvaras prospektā uzsāks ūdensvada un sadzīves kanalizācijas cauruļvadu nomaiņu

Oktobra otrajā pusē Baložos Uzvaras prospekta pārbūves ietvaros plānots uzsākt ūdensvada un sadzīves kanalizācijas cauruļvadu nomaiņu prospekta posmā no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai.


Kā informē Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde,  projekta ietvaros tiks pārbūvēts Uzvaras prospekts 760 metru garumā, izbūvējot jaunu apvienoto gājēju un veloceliņu, gājēju ietves un jaunu ielu apgaismojumu. Tiks nomainīti arī komunikācijas tīkli, sakārtojot esošos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, kā arī izbūvējot jaunus lietus ūdens kanalizācijas tīklus.


Pēc būvnieka sniegtās informācijas par procesa gaitu, jaunie ūdensvada cauruļvadi tiks guldīti blakus esošajiem tīkliem un tikai pēc šo darbu pabeigšanas (plānots - nākamgad janvārī) tiks veikta pārslēguma maiņa, un šajā brīdī būs jārēķinās ar  īslaicīgiem ūdens atslēgumiem uz nakti. Savukārt sadzīves kanalizācijas tīkli tiks pārbūvēti pa esošo trasi.


Kopš Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas pārbūves projekta uzsākšanas  Uzvaras prospektā ir izbūvēta ceturtā daļa no paredzētajiem darbiem. Līdz šim šajā ielā  vairāk kā 95% apmērā ir izbūvēta lietus kanalizācija, savukārt 95% apmērā ir izbūvētas elektronisko sakaru sistēmas, turpinās ceļu apmaļu izbūves darbi un ir uzsākta individuāla dizaina ielu apgaismojuma balstu uzstādīšana.

 

Atbilstoši projektam Uzvaras prospektā tiks pārbūvēta iela, vienā ielas pusē izbūvēta gājēju ietve, bet otrā – apvienotais gājēju un veloceliņš, izbūvēts jauns ielas apgaismojums, drošas gājēju pārejas trijos ielu krustojumos (izveidojot izceltu krustojuma ātruma samazināšus vaļņus) un jauna lietus ūdens novadīšanas sistēma. Ņemot vērā akūtu autostāvvietu trūkumu pilsētā,  šajā ielā tiks izbūvētas papildus autostāvvietas un pārbūvēts stāvlaukums pie Baložu pilsētas pārvaldes.  Uzvaras prospekta projektā paredzēts arī izbūvēt apgaismojumu, ietvi un ielu, kā arī elektrības tīklus. Papildus tiks pārbūvēti esošie sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīkli, lai novērstu avārijas situācijas un netiktu bojāts jaunizbūvētais ielas segums. Papildus tiks atjaunoti hidranti, kas būs ērti pieejami Valsts ugunsdēsības un glābšanas dienesta vajadzībām.

 

Pēc būvdarbu pabeigšanas tiks labiekārtota teritorija - iestādīti jauni koki un iesēts jauns zālājs, uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, veloturētāji un  paviļjoni autobusu pieturām.  Plānots, ka Uzvaras prospekta remontdarbi noslēgsies 2021.gada vasaras beigās.

 

Savukārt Jaunatnes ielā līdz šim ir izbūvēti 97% no paredzētajiem darbiem, tostarp, 100% apmērā ir izbūvēts ūdensvads un apgaismojums, 99% apmērā paveikti drenāžas sistēmas būvdarbi un 95% apmērā izbūvēta gājēju ietve, bet 97% apmērā izbūvēta iela. Plānots, ka Jaunatnes ielas remontdarbi tiks pabeigti līdz šī gada beigām.


Atgādinām, ka apjomīgākie būvdarbi Baložos, Uzvaras prospektā un Jaunatnes ielā, tika uzsākti šovasar - 1.jūnijā. Šis process ir ļoti sarežģīts, jo vienlaikus ar ielu pārbūvi tiek īstenoti vēl divi projekti - SIA “Baložu komunālā saimniecība” īsteno esošo siltumtrašu pārbūvi Titurgā,  savukārt SIA “Baložu siltums” veic jaunas savienojošās siltumtrases izbūvi, tādēļ, kā uzsver Attīstības un būvniecības pārvalde,   būvniekiem jārespektē darbu secība, lai visi iesāktie remontdarbi tiktu realizēti korekti un sistemātiski.


Apjomīgo būvdarbu dēļ radītās neērtības uz laiku skar arī vairāku daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju saimniecisko ikdienu un pārvietošanos pilsētā. Izprotot iedzīvotājus, pašvaldība rūpīgi seko līdzi projekta gaitai un noteiktajam darbu izpildes grafikam, kā arī aicina iedzīvotājus būt šajā situācijā saprotošiem, lai pēc projekta beigām iegūtu cerēto labo rezultātu – sakārtotas ielas, jaunu apgaismojumu, jaunas ietves, kā arī jaunus un drošus inženierkomunikācijas tīklus.

 

Projekts Nr.3.3.1.0/18/I/010 “Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” tiks īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.
 


 

 Attīstības un būvniecības pārvalde
19.10.2020.

 


 

  Drukāt