Ķekavas novada pašvaldība

Adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Darba
vietas 
Nr.
E-pasta adrese
Domes priekšsēdētājs
Juris Žilko
Sekretārs - 29467749
Preses sekretāre - 25445652
98.
Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks 
Agnese Geduševa
Sekretārs – 29467749
98.
agnese.geduseva@kekava.lv
Domes priekšsēdētāja 2. vietnieks Valts Variks
26120084

54.

valts.variks@kekava.lv
Domes priekšsēdētāja 3.vietnieks Gatis Līcis   29403766  98. gatis.licis@kekava.lv
Izpilddirektore Jolanta Jansone 62. jolanta.jansone@kekava.lv
Iekšējais auditors Viktorija Belova 29250063 6. viktorija.belova@kekava.lv

Baložu pilsētas pārvalde

Adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128

E-pasts: balozi@kekava.lv

Daugmales pagasta pārvalde

Adrese: "Salnas", Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124

E-pasts: daugmale@kekava.lv

 

  Drukāt