Ķekavas novada pašvaldība

Adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Darba
vietas 
Nr.
E-pasta adrese
Domes priekšsēdētāja
Viktorija Baire
Sekretārs – 67935822
98.
Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks 
Andris Ceļmalnieks
Sekretārs – 67935822
98.
andris.celmalnieks@kekava.lv
Domes priekšsēdētāja 2. vietnieks Valts Variks
Sekretārs – 67935822

54.

valts.variks@kekava.lv
Izpilddirektore Jolanta Jansone Sekretārs – 67708676 62. jolanta.jansone@kekava.lv
Iekšējais auditors Viktorija Belova 29250063 6. viktorija.belova@kekava.lv

Baložu pilsētas pārvalde

Adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128

E-pasts: balozi@kekava.lv

Daugmales pagasta pārvalde

Adrese: "Salnas", Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124

E-pasts: daugmale@kekava.lv

 

  Drukāt