Ķekavas novada sociālais dienests nodrošina:
 
Kas var saņemt sociālos pakapojumus? 
 
Sociālā darba pakalpojumi,  sociālā rehabilitācija un sociālā palīdzība tiek sniegta personām, kuras saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas grūtības un nesaņem pietiekami palīdzību ne no viena cita. Ķekavas novada iedzīvotājs, kurš ir deklarējis savu dzīvesvietu Ķekavas novadā.
 


Ķekavas novada sociālā dienesta darba laiki 

 

 
Pusdienas pārtraukums katru darba dienu (izņemot piektdienas): 13.00 -14.00.
 
Klientus pieņem:

 

 
Pusdienas pārtraukums 13.00 -14.00.

Adreses:

  • Gaismas iela 19, k -8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 2123, tālr. 67935814, e - pasts socdienests@kekava.lv    
  • "Adatiņas", Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV - 2124, tālr. 67957398, e - pasts: liga.voldeka@kekava.lv 
  • Uzvaras prospekts 1A Baložu pilsēta, Ķekavas novads, LV - 2128, tālr.:67916469, e - pasts: socdienests@kekava.lv 

 


 
Kontakti

Sociālā dienesta vadītāja:

Agnese Mence-Katkeviča,  tel. 67935814

 

Sociālā dienesta vadītājas vietniece:

Inga Asarīte, tālr. 26475123

 

Sociālā dienesta vadītājas vietniece:

Inese Bērziņa, tel. 27876091

 

Sociālā darba organizators:

Daiga Sabule, tālr. 67935831; 22024192

 

Sociālie darbinieki:   

Vita Miezīte, tālr. 67935804, 27030313

Ivanda Strode, tālr. 67935831; 22024192 (sniedz konsultācijas un informāciju par sociālo palīdzību un pakalpojumiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu)

Iveta Ķivelīte, tālr. 67916451, 25631854

Līga Voldeka, tālr. 67957398, 29351095

Sandra Balode, tālr. 25630808

Gundega Tumpele, tālr. 25605739 (pieņem Mellupos, sociālajā mājā "Lillijas")

 

 

Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem
Vadītāja Astra Mudrija 26669782

        

Sociālie darbinieki ģimenēm ar bērniem:  

Ligita Bane, tālr. 28633299, 

Arta Manuša tālr. 27837509, 

Līga Voldeka, tālr. 67957398, 29351095,

Inese Skabe, tālr. 29410024.

 

Jurists:

Ainis Siliņš

 

Lietvede:

Lelde Valdena, tālr. 67935977

 

 

 

  Drukāt