1. Sociālā palīdzība Ķekavas novadā
  2. Pašvaldības palīdzība Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus
  3. Pašvaldības atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem.
  4. Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem
  5. Saistošie noteikumi Nr. 16/2021 "Noteikumi par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti Ķekavas novadā"
     
  Drukāt