1. Sociālā palīdzība Ķekavas novadā
  2. Pašvaldības palīdzība Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus
  3. Pašvaldības atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem.

 
 

  Drukāt