1. Sociālā palīdzība Ķekavas novadā
2. Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm
3. Pašvaldības palīdzība Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus
4. Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
 

  Drukāt