Paziņojums par iepirkuma procedūru
 

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, 2020.gada 27.martā izsludina iepirkuma procedūru „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā”  ID Nr.BKS2020/10.


Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2020.gada 17.aprīļa pl. 12.00.


2020. gada 17.aprīlī pl. 12.00 plānota atklāta iepirkumu komisijas sēde.


Iepirkuma procedūra tika veikta projekta "Siltumtīklu modernizācija Titurgā" līguma Nr.4.3.1.0/17/A/011 ietvaros.


„Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā” nolikums

 

 


 

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, 2020.gada 20.janvārī izsludina iepirkuma procedūru „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”  ID Nr.BKS2020/4.


Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 20.februāris pl. 12.00.


2020. gada 20.februārī pl. 12.00 plānota atklāta iepirkumu komisijas sēde.


Iepirkuma procedūra tika veikta projekta "Siltumtīklu modernizācija Titurgā" līguma Nr.4.3.1.0/17/A/011 ietvaros.


 

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, 2018.gada 18.februārī izsludina iepirkuma procedūru „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”  ID Nr.BKS2019/1SPSIL.

Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019.gada 21.marta plkst. 12.00.

2019. gada 21.martā plkst. 12.00 plānota atklāta iepirkumu komisijas sēde.

Iepirkuma dokumenti pielikumā.

 

 Paziņojums par iepirkuma procedūras “Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”, ID Nr. BKS2019/1SPSIL, pārtraukšanu

 


 

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”  ID Nr.BKS2018/1SPSIL pārtraukšanu


Pamatojoties uz Iepirkuma komisijas 2018.gada 21.decembra sēdes protokola lēmumu, iepirkuma procedūra „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”  ID Nr.BKS2018/1SPSIL ir pārtraukta.

27.12.2018. Iepirkuma komisijas paziņojums 


 

Paziņojums par iepirkuma procedūru

 

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, 2018.gada 30.novembrī izsludina iepirkuma procedūru „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”  ID Nr.BKS2018/1SPSIL.

2019. gada 8. janvārī plkst. 12.00 plānota atklāta iepirkumu komisijas sēde.

 

Iepirkuma dokumenti pielikumā.

 


 

Pašvaldības kapitālsabiedrība

SIA „Baložu komunālā saimniecība”
Reģ. nr. 40003201921, tel. 67916723
Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128

 

 

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, tel. 67916723, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, 2.kārta” ietvaros veic Iepirkuma procedūru ID Nr. 05-2014 „Ūdensapgādes tīklu izbūve Baložos”.

Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes tīklu atjaunošana un paplašināšana, projektēšana un būvdarbi saskaņā ar Pasūtītāja prasībām.

Pretendenti Nolikumu var saņemt līdz 2014.gada 3.septembrim, plkst.10.00 SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās, Kr.Barona 1, Baloži, Ķekavas novadā, kontaktpersona Haralds Ozoliņš 22844335

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 3.septembrim, plkst.10.00 SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās, Kr.Barona 1, Baloži, Ķekavas novadā.

Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti 2014.gada 4.septembrī, plkst.10.00 SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās, Kr.Barona 1, Baloži, Ķekavas novadā. 

 

1.     Iepirkumu komisija 15.09.2014. nolēma izbeigt iepirkuma procedūru (iepirkuma identifikācijas numurs Nr. 05-2014), jo nav pietiekams finansējums projekta realizācijai.

 

Vēstule par iepirkuma procedūras izbeigšanu. 

 


 
Paziņojums par iepirkuma procedūru
 
SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 4. kārta” Nr.3.DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/012 ietvaros veic iepirkuma procedūru „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta ”, ID Nr.BKS 2012/12.
 
Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, ūdensapgādes tīklu atjaunošana un paplašināšana, kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana, spiedvadu atjaunošana un paplašināšana, projektēšana un būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Ieceres projektu.
 
Nolikumu var saņemt līdz 2012. gada 27.decembrim, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” interneta vietnē www.sia-bks.lv (sadaļā „Publiskie iepirkumi”) vai pēc adreses: Baloži, Kr. Barona iela 1.
SIA „Baložu komunālā saimniecība” darba laiki: Pirmdienās 8:00-19:00, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās 8:00-17:00, Piektdienās 8:00-15:00 (pārtraukums 12:00-13:00), kontakttālrunis 67916723.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 27.decembrim, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” Kr. Barona iela 1, Baloži.
 
Piedāvājumu atvēršana notiks SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās Kr. Barona ielā 1, Baložos 2012.gada 27.decembrī plkst. 14:00.
 

 
Paziņojums par iepirkuma procedūru
 
SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 4.kārta” Nr.3.DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/012 ietvaros veic iepirkuma procedūru „Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta”” ID Nr.BKS 2012/13/
 
Iepirkuma priekšmets ir Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu tehniskās uzraudzības un inženiera pakalpojumu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
 
Nolikumu var saņemt līdz 2012. gada 27.decembrim, plkst. 16:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” interneta vietnē www.sia-bks.lv (sadaļā „Publiskie iepirkumi”) vai pēc adreses: Baloži, Kr. Barona iela 1.
SIA „Baložu komunālā saimniecība” darba laiki: Pirmdienās 8:00-19:00, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās 8:00-17:00, Piektdienās 8:00-15:00 (pārtraukums 12:00-13:00), kontakttālrunis 67916723.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 27.decembrim, plkst. 16:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” Kr. Barona iela 1, Baloži.
 
Piedāvājumu atvēršana notiks SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās Kr. Barona ielā 1, Baložos 2012.gada 27.decembrī plkst. 16:00.
 
  

 

Paziņojums par Iepirkuma procedūru

 

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, tel. 67916723, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta, Baložu pilsēta” Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/045 ietvaros veica Iepirkuma procedūru „Kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija un jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Baložu pilsētā”, ID Nr.BKS 2011/02.
 
Iesniegtie piedāvājumi tika atvērti 2011.gada 30.maijā, plkst.14:00 SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās, Kr.Barona ielā 1, Baložos, Ķekavas novadā, LV-2128.

SIA „Firma Tika” , Nr.50003193931 tika piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. Pretendenta piedāvāta līgumcena 150575.40 LVL (bez PVN). Lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pieņēma 2011.gada 15.jūnijā.


 

Paziņojums par Iepirkuma procedūru

 

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr.Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta, Baložu pilsēta” Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/045 ietvaros veic iepirkuma procedūru
„Kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija un jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Baložu pilsētā”, ID Nr.BKS 2011/02.
 
Iepirkuma priekšmets ir divu kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija un trīs jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Baložu pilsētā.
 
Nolikumu var saņemt līdz 2011.gada 30.maija plkst.14:00 SIA „Baložu komunālā saimniecība”, adrese: Baloži, Kr.Barona iela 1;
darba laiki: pirmdienās 8:00-19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:00-17:00, piektdienās 8:00-15:00 (pārtraukums 12:00-13:00), kontakttālrunis 67916723.
Maksa par nolikuma saņemšanu – 5,00 Ls ar PVN.
 
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2011.gada 30.maija plkst.14:00 SIA „Baložu komunālā saimniecība” Kr.Barona ielā 1, Baložos.
Piedāvājumu atvēršana notiks SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās 2011.gada 30.maijā plkst.14:00.

  

 

 

  Drukāt