Ķekavas mūzikas skola      
       
Adrese: 
Skolas iela 3, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV -2123
Tālruņi:
Direktore: 67936900, 26495088
Direktora vietniece mācību darbā: 67936901
Sekretāre:  67937502
Dežurants: 67936085
Kasiere:  67936901
Fax: 67936900
E-pasts: kekavas.muzikasskola@kekava.lv
       
PIEŅEMŠANAS LAIKI:      
DIREKTORE   Otrdienās  16 00- 18 00
    Ceturtdienās  11 00- 13 00
DIREKTORES VIETNIECE   Otrdienās  15 30- 16 30
MĀCĪBU DARBĀ    Ceturtdienās   15 00- 16 00

  Drukāt