Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaigznīte”

Jaunatnes iela 2, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076

 

Iestāde dibināta – 1983. gada 1.septembrī

 

Iestādes vadītāja – Maija Ukstiņa

 

Iestādes darba laiks – plkst. 7.00 -19.00

 

Kontakti, tālrunis - 28370751

E-pasts - zvaigznite@kekava.lv

E-pasts - maija.ukstina@kekava.lv

 

Grupu skaits - 12

 

Īstenotās izglītības programmas:

-pirmsskolas izglītības programma 0101 11 11

- speciālās pirmsskolas izglīības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611

 

Interešu izglītības pulciņi – dziedāšanas, dejošanas, florbola,zīmēšanas,māla terapija. (pulciņiem vecāku finansējums)

 

 

 

 

 

  Drukāt