Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš"

 


 

Adrese:

Jaunatnes iela - 3, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112

Tālrunis/fakss + 371 67917719, mobilais tālrunis 29334020, 28353663

e-pasts: avotins@kekava.lv

 

Vadītāja - Baiba Jurisone

Tālrunis: 29485051, e-pasts: baiba.jurisone@kekava.lv

Pieņemšanas laiks: otrdienās no plkst.16.00-18.00 piektdienās no 8.00-10.00 (iepriekš vienojoties par tikšanos)
 

Vadītājas vietniece (izglītības jomā) - Silvija Riekstiņa

Tālrunis: 29334020, e-pasts silvija.riekstina@kekava.lv

Pieņemšanas laiks: pirmdienās no 8.00-10.00, piektdienās no plkst. 16.00-18.00 (iepriekš vienojoties par tikšanos)
 

Izglītības metodiķe - Iveta Griķe

Tālrunis: 29423700, e-pasts iveta.grike@kekava.lv

Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 8.00-10.00, trešdienas no plkst. 16.00-18.00 (iepriekš vienojoties par tikšanos)

 Iestāde dibināta: 1963. gadā


Grupu skaits: 14


Bērnu skaits: 344
 

Bērnu vecums: no 3 līdz 7 gadiem

Mācību valoda: latviešu, krievu (2019./2020.mācību gadā pāreja uz mācībām latviešu valodā)


Pašnovērtējuma ziņojums 2019


 

Īsteno licencētas programmas:


Iestādes vīzija:


Nodrošina:


Piedāvā:


Organizē:

 

Ēdināšanas pakalpojumus sniedz:

Ēdināšanas uzņēmums SIA "IRG", tālr. 26170134

 

 

  Drukāt