Par mums Kontakti Galerijas

 

 

 

 
 

Iestādes nosaukums - Ķekavas novada  pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte’’

 

Iestāde dibināta - 2010.gadā

 

Iestādes darba laiks - 7.00 -19.00

 

Adrese - Kazeņu iela 2, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

 

E-pasts: bitite@kekava.lv

 

Iestādes vadītāja - Inese Sloka (lūgums, lai vienotos par tikšanos un tikšanās laiku, pirms tam sazināties ar vadītāju)
 

  • Tālrunis: 6793588, 29469781
  • e-pasts: inese.sloka@kekava.lv

 

Vadītājas vietniece izglītības jomā- Aiga Āķīte

 

Izglītības metodiķe- Lauma Bilāne- Jurģele

 

Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” dibinātā 2010.gadā. Iestādē ir 12 grupas, par kuru simboliem izvēlēti Latvijas pļavas ziedi- “Vijolītes”, “Margrietiņas”, “Laimiņas”, “Āboliņi”, “Pienenītes”, “Gaiļbiksītes”, “Kaķpēdiņas”, “Madariņas”, “Zvaniņi”, “Magonītes”, “Kreimenītes”, “Alisītes”.

 

Kopējais bērnu skaits iestādē 2020./2021. mācību gādā 274 bērni.

 

Iestādes vīzija

“Būt patiesiem un godīgiem pret bērniem neslēpjot to, kas notiek dvēselē- tā ir vienīgā audzināšana.” /Ļevs Tolstojs/

 

Pedagoģiskais darbs

Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” šobrīd realizē 3 izglītības programmas-

1. Pirmsskolas izglītības programma. Izglītības programmas kods:      01011111

2. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Izglītības programmas kods: 01015611

3.  Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Izglītības programmas kods: 01015511

 

Iestādē  darbojas Atbalsta komandas  konsultatīvais kabinets ar speciālistiem- psihologs, speciālais  pedagogs un logopēds, kuri sniedz arī vienreizējas  bezmaksas konsultācijas bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi "Bitīte". 

 

Speciālisti ieguvuši tiesības savā darbā pielietot vairākas nozīmīgas diagnostikas metodes:

  • Minhenes funkcionālā attīstības diagnostika (1-3 gadu vecums);
  • Agrīnās lasītprasmes attīstības novērtēšana ar DIBELS Next (sagatavošanas grupa līdz 3. klasei)

 

2020./2021. mācību gada pedagoģiskā procesa prioritātes: 

1.      Turpināt organizēt izglītojamo pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, ieviešot kompetencēs balstītu mācību pieeju.

2.      Attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas, uz sadarbību vērstas attiecības.

3.      Bērnu patriotiskās audzināšanas veicināšana un aktualizēšana.

4.      Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot bērna vajadzības, intereses, spējas un pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes, pašizpausmi un radošumu.

5.      Pilnveidot digitālo prasmju apguvi, izmantojot jaunās tehnoloģijas mācību procesa dažādošanai.

 

Mācību darba organizācija

Galvenie virzieni darbā ar bērniem:

  • Rotaļas un spēles kā pamata līdzeklis mācību procesa organizēšanā;
  • Individuālās pieejas nodrošināšana mācību procesā, nodarbībās un aktivitātēs;
  • Āra nodarbību organizēšana atbilstoši laikapstākļiem;
  • Attīstošas vides veidošana, ka sekmē bērnu domāšanu, pētnieciskās prasmes, radošumu, kā arī piederību mācību iestādei, sadarbībā ar bērnu vecākiem, ģimenēm.

 

Interešu izglītība

Pēcpusdienā bērniem ir iespēja apmeklēt un darboties kādā no interešu izglītības pulciņiem- sporta pulciņš “Ātrās kedas”, joga bērniem, angļu valoda, fizioterapija, robotika, dambrete un ansamblis. Pulciņu apmeklējums tiek piedāvāts arī bērniem no Ķekavas novada.

 

Pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte"

 

 

 Ar Bitīšu saimes darbu, tradīcijām, ikdienas gaitu notikumu atspoguļošanu video un foto formātos var iepazīties facebooc.com mājas lapā, meklētājā ierakstot- Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestāde ”Bitīte”.

 

 

 

 

  Drukāt