Spēkā esošo detālplānojumu karte Ķekavas novadam

  

 

Baloži


Ķekavas pagasts


Daugmales pagasts

 

 

***Inetrneta vietnē publicētas šādas detālplānojuma sadaļas - paskaidrojuma raksts,  apbūves noteikumi, grafiskā daļa, administratīvā līguma projekts vai detālplānojuma īstenošanas kārtība un lēmumi par detāllplānojuma apstiprināšanu vai izmaiņām spēkā esošajā detālplānojumā.

Ar detālplānojumu pilnu saturu ir iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā.

  Drukāt