2009. gads

Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-34/2009
„Par Ķekavas novada teritorijas plānojumu”
 
Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD- 33/2009
„Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Spoles” (kadastra numurs 8070 019 0291) Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
 
Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD- 32/2009
Par detālplānojuma nekustamam īpašumam „Mazdamalti” (kadastra Nr. 8070-008-0906)” pārapstiprināšanu
 
Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD- 31/2009
Par detālplānojuma pārapstiprināšanu nekustamam īpašumam „Mākoņkalns” (kad.Nr.8070-004-0012)
 
Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD- 30/2009
Par detālplānojuma pārapstiprināšanu nekustamam īpašumam „Laimiņi 6.z.g.” (kadastra Nr. 8070-007-0295)
 
Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD- 29/2009
Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Kvatavas; Kvatavas-1; Kvatavas-2” (kadastra Nr. 8070-005-0059; 8070-005-0077; 8070-005-0075) pārapstiprināšanu
 
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-18/2009

„Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamam „Kvatavas; Kvatavas-1; Kvatavas-2” (kadastra Nr. 8070-005-0059; 8070-005-0077; 8070-005-0075)

 Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-17/2009
„Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Mazdamalti” (kadastra Nr. 8070-008-0906)”
 
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-16/2009
„Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Mākoņkalns” (kad.Nr.8070-004-0012)”
 
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-15/2009
„Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Laimiņi 6.z.g.” (kadastra Nr. 8070-007-0295)”
 
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-14/2009
„Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Edžiņi” (kadastra Nr.8070-007-0581)”
 
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-10/2009
„Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ainavas - Streņģes” (kadastra Nr. 8070-003-0021)”
 
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-9/2009
Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ādiņas-2” (kadastra Nr. 8070-007-0178)
 
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-7/2009
Par Ķekavas pagasta padomes 2001.gada 19.janvāra saistošo noteikumu (protokols Nr.1,4.8.§) atzīšanu par spēku zaudējušiem
 
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-6/2009
Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Sportiņš”, kadastra numurs 8070 007 0360, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons
 
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr.5/2009
Detālplānojums nekustamam īpašumam „Lauciņi-2” (kadastra Nr. 8070 008 0215)
  Drukāt