Ķekavas novada pašvaldība

Nodokļu maksātāju reģistrācijas kods: 90000048491

Tālrunis: 67935803,
Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,

Konts: LV62UNLA0050014272800
AS "SEB Banka"

 

Nekustamā īpašuma nodokli ar pārskaitījumu iespējams nomaksāt, izmantojot Swedbank, SEB bankas, DNB Bankas un Citadele bankas kontus:

LV62UNLA0050014272800
LV78HABA0551027981949
LV83RIKO0002013184626

A/S "Citadele banka"

LV72PARX0013030070001

 

 Ziedojumus pašvaldībai vai pašvaldības rīkotajiem pasākumiem iespējams samaksāt ieskaitot SEB bankas kontā:

LV24UNLA0050014283184

 

  Drukāt