Publiskojamā informācija

SIA "Baložu komunālā saimniecība"

SIA "Ķekavas nami"

SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs"

 

 


 

 

 Pašvaldība ir  100% kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

1.        SIA "Baložu komunālā saimniecība";

2.        SIA "Ķekavas nami";

3.        SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs".

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās: 

1. SIA "Balartis";

2. SIA "Baložu siltums";

 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un nodibinājumos:

1.      Biedrība "Daugavas savienība";

2.      Biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība";

3.      Biedrība "Latvijas Pilsētu savienība";

4.      Biedrība "Partnerība Daugavkrasts"; 

5.      Biedrība "Sporta klubs Ķekavas novads";

6.    Biedrība "Pierīgas pašvaldību apvienība".

 

 

 

 

  Drukāt