PII "Zvaigznīte" svin Latvijas dzimšanas dienu
17. novembrī PII „Zvaigznīte” notika svētku koncerts veltīts Latvijas dzimšanas dienai, uz kuru bērni bija sagatavojuši dziesmas, dejas un dzejoļus par Latviju. Svētku noslēgumā notika salūts un cienāšanās ar svētku torti.
Atvērto durvju dienas PII "Zvaigznītē"
Šajā laikā vecāki vēroja rotaļnodarbības, kā arī kopā ar bērniem no dažādiem materiāliem gatavoja Mārtiņgaiļus, kurus pēc tam varēja aplūkot izstādē.
Aicinām uz Ķekavas Mākslas skolas pedagogu darbu izstādi
T/C "Liiba" atklāta Ķekavas Mākslas skolas pedagogu darbu izstāde.
PII ,,Avotiņš” norisinājās profesionālās pieredzes apmaiņas seminārs
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ,,Avotiņš” 2011. gada 11. novembrī norisinājās profesionālās pieredzes apmaiņas seminārs izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības pedagogiem ,,Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas īstenošana”.
Novada jaunieši diskutē par sadarbību ar pieredzējušām jauniešu organizācijām
Baložu pilsētas 20 gadu jubilejas ietvaros 15. novembrī Baložu pilsētas pārvaldes sēžu zālē notika jauniešu online diskusija, kurā tika runāts par jauniešu iespējām, sportu, brīvā laika pavadīšanu, jauniešu centru izveidi, vidi, infrastruktūru un drošību.
Jauniešu un Pensionāru padomes sadarbosies
15. novembrī Ķekavas novada Domē notika apvienotā Jauniešu un Pensionāru padomes sanāksme, kurā tika runāts par sadarbības iespējām un kopīgu pasākumu organizēšanu un citām aktivitātēm, kurās tiks iesaistīti jaunieši, pensionāri un citi novada iedzīvotāji.
Pedagogs no Vācijas vada vācu valodas stundu 3. klasē
2011. gada 10. novembrī privātajā pamatskolā "Gaismas tilts 97" ESF projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros notika pieredzes tālāknodošanas pasākums sadarbībā ar Gētes institūtu "Vācu valodas stunda 3. klasē".
Sveicam bērnus Baložu pilsētas dzimšanas dienā
Baložu pilsētas 20. jubilejā Kultūras aģentūra, pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa un pasaku tēli - suns, pele un lācis sveica bērnus Baložu vidusskolā un Pirmskolas izglītības iestādē "Avotiņš".
Baložu vidusskolai jaunas, skaistas telpas
Baložu pilsētas svētkos, 14. novembrī tika atklāta Baložu vidusskolas piebūves un sporta kompleksa 1. kārtas 2.etaps, kura laikā tika izbūvēta aktu zāle, ēdnīca, deviņi mācību kabineti un ģērbtuves sākumskolas klasēm, kā arī atvērtas divas pirmsskolas grupiņas.
Alīnas Ivasenko atklātā stunda krievu valodā
8.novembrī savas klases durvis novada valodu skolotājiem atvēra Ķekavas vidusskolas krievu valodas skolotāja Alīna Ivasenko. Šī bija lieliska iespēja ielūkoties stundas norisē un mācību metodēs, kuras izmanto skolotāja savā ikdienas darbā.
Daugmales pamatskolā norisinājās Mazpulku forums
11. novembrī Daugmales pamatskolā norisinājās Mazpulku forums. Skola uzņēma 8 mazpulkus – Rekavas vidusskolas, 1018. Viduču, 117. Ļaudonas, 77. Madonas, 662. Liezēres, Kusas, Bērzaunes un Jēkabpils mazpulkus.
11. novembrī notika Lāčplēša dienai veltīts pasākums „Zibsnī zvaigznes”
11. novembrī Ķekavas kultūras namā notika Lāčplēša dienai veltīts pasākums „Zibsnī zvaigznes”, pēc kura sekoja kopīgs lāpu gājiens līdz likteņupei Daugavai.
PII „Ieviņa” pedagogi un bērnu vecāki apgūst filcēšanu
PII „Ieviņa” pedagogi un bērnu vecāki piedalījās biedrības „Līdaga” organizētajā un Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansētajā projektā „Rokdarbi un to pielietošana Ķekavas pirmsskolas izglītības iestādē „Ieviņa”.
Lāčplēša dienai un valsts svētkiem veltītie pasākumi
Ķekavas novada izglītības iestāžu organizētie pasākumi, kas veltīti Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas 93. gadadienai 2011. gadā.
Ķekavas Mākslas skola aicina uz izstādi "Rožu laukums"
Izstāde apskatāma Ķekavas mākslas skolas izstāžu zālē no 31.10. - 30.11.2011.
Semināram pulcējās novada matemātikas skolotāji
Kā secināja skolotāji- seminārā tika iegūtas jaunas idejas metodisko materiālu veidošanā, kā arī programmas GEONEXT izmantošana metodisko materiālu sagatavošanai.
Praktiskie semināri Pļavniekkalna sākumskolā „Idejas mājturības un tehnoloģijas, vizuālās mākslas stundās”
25. un 27. oktobrī Pļavniekkalna sākumskolas telpās notika radošais seminārs Ķekavas novada sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu pedagogiem, kuri māca vizuālās mākslas un mājturības un tehnoloģijas priekšmetus.
Ķekavas vidusskolā uz semināru svešvalodu skolotājiem pulcējas pedagogi no visa novada
Skolotāji piedalījās Izdevniecības "Oxford University Press" pārstāves Daces Miškas vadītajā seminārā „Turning passive students into active learners”.
PII "Ieviņa" īsteno projektu par skaitāmpantu un pirkstu rotaļu nozīmi bērna attīstībā
No 24. - 27. oktobrim Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Ieviņa” notika tālākizglītības kursi bērnu vecākiem, psihologiem, logopēdiem un pirmsskolas skolotājiem, lai dalītos pieredzē un paplašinātu zināšanas par skaitāmpantu un pirkstu rotaļu nozīmi bērna fiziskajā un emocionālajā attīstībā.
Diskutē par jauniešu iespējām
20. oktobrī Ķekavas kultūras namā pulcējās gandrīz 100 jauniešu no Ķekavas, Salaspils un Olaines novada, lai diskutētu par jauniešu iespējam aktīvi līdzdarboties pašvaldības darbā un novada sabiedriskajā dzīvē.
Skolēni iepazīs savu novadu
Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa un Ķekavas novada kultūras aģentūra organizē konkursu „Iepazīsti savu novadu!” ar mērķi rosināt skolēnu interesi par Ķekavas novadu, tā kultūrvēsturisko mantojumu
Iepazīst vidē integrētu izglītības iestāžu kompleksu
18. oktobrī Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu izglītības iestāžu direktori un pašvaldību pārstāvji viesojās Valmierā, lai iepazītu vidē integrētu izglītības iestāžu kompleksu, jaunākās tehnoloģijas un iespējas.
Praktiskais seminārs Baložu vidusskolā
Š.g.17.oktobrī Baložu vidusskolā notika atbalsta personāla pieredzes apmaiņas seminārs.
Aicina 1. – 4. klašu skolēnus piedalīties vizuālās mākslas konkursā „Latvija tautasdziesmās”
Lai sekmētu nacionālās kultūras, tradīciju un identitātes saglabāšanu un attīstību, dzīvojot Latvijā, kā arī iepazītu latviešu kultūras mantojuma tradīcijas un simbolus, tiek organizēts konkurss „Latvija tautasdziesmās”.
Radošo ideju konkurss izglītības iestāžu audzēkņiem
Gatavojoties 2011.gada Ziemassvētkiem un jaunā 2012.gada sagaidīšanai Ķekavas novada pašvaldība rīko Ķekavas novada centra Ziemassvētku apgaismojuma radošo ideju konkursu „Izgaismo Ziemassvētkus! ”
Pagarināts darbu iesniegšanas termiņš - Radošo ideju konkursam „Izgaismo Ziemassvētkus!”
Gatavojoties 2011.gada Ziemassvētkiem un jaunā 2012.gada sagaidīšanai Ķekavas novada pašvaldība rīko Ķekavas novada centra Ziemassvētku apgaismojuma radošo ideju konkursu „Izgaismo Ziemassvētkus!”
Radošuma loma pedagogu darbā
10. oktobrī Ķekavas kultūras namā notika seminārs Radošuma nozīme pedagoga profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanā, kurā piedalījās Ķekavas novada izglītības iestāžu, metodisko apvienību un skolu metodisko komisiju vadītāji.
Radošuma loma pedagogu darbā
10. oktobrī Ķekavas kultūras namā notika seminārs Radošuma nozīme pedagoga profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanā, kurā piedalījās Ķekavas novada izglītības iestāžu, metodisko apvienību un skolu metodisko komisiju vadītāji.
Sveic audzēkņus un pedagogus
Ķekavas novada pašvaldība 26. maijā pulcēja labākos novada audzēkņus un viņu pedagogus, lai sveiktu viņus par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, sportā, valsts un starptautiskajos konkursos.
Ķekavas Mūzikas skolai 21. izlaidums
21. maijā Ķekavas Mūzikas skola svinēja 2010./2011. mācību gada izlaidumu, kuru absolvēja seši audzēkņi. Uzziniet vairāk par iestāšanos mūzikas skolā jaunajā mācību gadā!
Ķekavas Mākslas skolā apskatāma izstāde
Apskatāmi Gitas Ruklišas, Ingrīdas Ķimenes, Igora Smirnova, Egitas Heisleres, Evas Heisleres darbi
Kļūsti par zvaigzni jau tagad, piesakies TALANTU KONKURSĀ!
Baložu pilsētas kultūras nams izsludina pieteikšanos bērnu un jauniešu talantu konkursam Zvaigzne 2011. Pieteikt savu dalību konkursam iespējams līdz 6.aprīlim.
Aicinām uz Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumu
Piemiņas pasākums notiks 25. martā pulksten 12.00 Ķekavas novadā Odukalnā
Ikdienas dzīve "Bitītē"
Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” uzņēmusi daudz viesu. Tomēr visneaizmirstamākā bija sadarbība ar Katlakalna bibliotēkas darbiniekiem un 22. februārī Salaspils pirmsskolas izglītības iestādi “Jāņtārpiņš”.
Dibināsim Ķekavas novada jauniešu padomi
Aicinām jauniešus uz tikšanos 24. martā plkst 18.00 Ķekavas novada Domē
PII „Bitīte” ceļā uz pavasari
Tik tuvu, tomēr vēl neaizsniedzams ir pavasaris. Tomēr gaisā un mūsu pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” kolektīva sirdīs jau virmo pavasaris.
Iespēja pieteikties bērnudārzu atjaunošanas projektā
Projekta ietvaros tiek izsludināts konkurss, kurā aicināts pieteikties ikviens, kas vēlas uzlabot sava bērna dārziņa stāvokli un ir gatavs aktīvi iesaistīties remontdarbu veikšanā.
Vēlaties uzzināt ko un kā apgūst kosmonauti?
Šogad ASV Kosmosa un raķešu centrā, Alabamā notiekošajā Kosmosa nometnē ir izveidots īpašs Sarkanās planētas modelis, varbūt tieši Jūs būsiet pirmie, kas sper soli uz šīs jaunās planētas.
Turpinās Latvijas vidusskolēnu atlase Eiropas Jauniešu parlamenta Nacionālajai sesijai
Vidzemes reģionālajā sesijā piedalīsies 42 dalībnieki no Ķekavas, Gulbenes, Limbažu, Aizkraukles, Mazsalacas un Rīgas skolām.
T/C Liiba apskatāma Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde "Viss, kas lido, peld, rāpjas..." - SKATĪT FOTOREPORTĀŽU
Izstādes "Viss, kas lido, peld, rāpjas..." atklāšana 10.03.2011. plkst.17.30 ar zoodārza "Mežavairogi"piedalīšanos tirdzniecības centrā "Liiba".
Ķekavas Mākslas skolā apskatāma Rasmas Rubīnes gleznu izstāde "Saules meklējumos" - SKATĪT FOTOREPORTĀŽU
Izstādes atklāšana un tikšanās ar mākslinieci 09.03.2011. plkst.17.00, bet izstāde apskatāma būs no 09.03.2011 - 08.04.2011.
Noslēdzies vokālās mūzikas konkurss „BALSIS”
Ķekavā Doles tautas namā notika Salaspils, Olaines un Ķekavas starpnovadu vokālās mūzikas konkurss „BALSIS”.
Noskaidroti Teātra izrāžu un literāro uzvedumu skates laureāti
Doles tautas namā notika Teātra izrāžu un literāro uzvedumu skate, kurā piedalījās Olaines un Ķekavas novada iestāžu kolektīvi.
Bērnus un skolēnus aicina piedalīties radošo darbu konkursā „Eiropa skolā”
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina pirmsskolas vecuma bērnus un skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā „Eiropa Skolā” un ar zīmējumu un eseju palīdzību paust savu izpratni par brīvprātīgo darbu. Labāko darbu autori balvā saņems braucienu uz starptautisku vasaras nometni vai iespēju apmeklēt aktīvās atpūtas centru.
PII „Bitīte” dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi
Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” kolektīvs 18. februārī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemes skaistākajām pilsētām, lai iegūtu interesantas idejas mācību procesa organizēšanā un pedagoģiskā procesa uzlabošanā.
Ķekavas Mākslas skolā atklāta Ievas Veitneres un Gustava Veitnera darbu izstāde
Laipni aicināti visi interesenti! Izstāde apskatāma P.,O.,T.,C. 12.30-19.00; P. 12.30-17.00.
Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus augstskolās
"Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"
LOK aicina skolas pieteikties Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādei
Sākusies aktīva skolu komandu reģistrācija sacensībām. Dalībniekus var pieteikt līdz 1.februārim.
Pļavniekkalna sākumskolas skolēni piedalās Latvenergo zīmējumu konkursā
Vēlamies pateikties visiem pedagogiem, skolu vadītājiem un visiem, kas atsaucoties uz izsludināto Latvenergo konkursu "Radīsim mūzikas klipu kopā!" veicināja jaunāko klašu skolēnus aktīvi piedalīties, zīmējot dažādas situācijas, saistītas ar elektrodrošības jautājumiem.
Skatuves runas konkurss - veltīts Fricim Bārdam
Dalībnieku pieteikšanās konkursam līdz 2011. gada 24. janvārim, nosūtot pieteikuma anketu. Konkurss notiks divās kārtās, pirmā - izglītības iestādēs, otrā - 27. janvārī plkst. 12.00.
Ķekavas novads saņem jaunu autobusu skolēnu pārvadāšanai
16. novembrī svinīgā pasākumā Tukumā piecpadsmit novadu pašvaldības no Kurzemes, Rīgas un Zemgales plānošanas reģioniem saņēma 21 Mercedes-Benz Intouro autobusu skolēnu pārvadāšanai.
Ielūgums
Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogiem un skolēniem. Sirsnīgi aicinām uz mācību olimpiāžu un sporta sacensību uzvarētāju, valsts un starptautisko konkursu laureātu apbalvošanu š.g. 21. maijā plkst.14.00 Ķekavas kultūras namā. Domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis
Pļvniekkalna sākumskolā
2010. gada 15. maijā plkst 12.00
„Bērnu pasaule 2010.”
No 7.- 9. maijam Ķīpsalā skanēja bērnu čalas un smiekli, valdīja rosība un kņada, jo šeit notika izstāde „Bērnu pasaule 2010.”
Ir noslēdzies projekta „Dabaszinātnes un matemātika”
konkursa dabaszinātnēs un matemātikā 7. – 9. klašu skolēniem neklātienes kārta.
Lai dzīvo ”eXperiments” jeb konkursa neklātienes rezultāti!
185 Latvijas skolu komandu konkurencē neklātienes kārtā noskaidrota Latvenergo koncerna rīkotā skolēnu erudīcijas konkursa ”eXperiments” 21 spēcīgākā skolēnu komanda, kas turpinās cīņu televīzijā. Klātienes spēles gaidāmas aprīlī un maijā Latvijas televīzijas 7. kanālā.
Mīļi sveicam!!! Turam īkšķus!
Latviešu valodas un literatūras 36. olimpiādes valsts posms 8.-9.klasei notiks Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē Rīgā, Jūrmalas gatvē 4/76
Skatuves runas konkurss - veltīts Fricim Bārdam
Šī gada 28. janvārī Ķekavas kultūras namā notika Ķekavas novada skatuves runas konkurss - veltīts spilgtam latviešu romantiskās dzejas meistaram Fricim Bārdam,
Fināls konkursam „Balss pavēlnieks”
Svētdien, 28. Februārī mūsu audzēkne Elizabete Lukaševiča un mūzikas skolotāja Lāsma Grīnmane piedalījās Latvijas televīzijas rīkotā konkursa „Balss pavēlnieks” finālā, kurš notika Ventspilī teātra namā „Jūras vārti”.
Turam īkšķus!!!
PII „Zvaigznīte” audzēkne Elizabete Lukaševica (5 gadi) un mūzikas skolotāja Lāsma Grīnmane piedalās Latvijas televīzijas rīkotajā konkursā „Balss pavēlnieks”.
Skatuves runas konkurss-veltīts Fricim Bārdam
2010. gada 28. janvārī Doles Tautas namā notiks ikgadējais skatuves runas konkurss veltīts Fricim Bārdam
Krievu valodas seminārs
21.01.2010 Ķekavas vidusskolā
Jaunas iespējas pieteikties studijām!
Šogad ir izveidota vienota sistēma, lai pieteiktos pamatstudijām Latvijas Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē.
Ir nodibināta Baložu pilsētas jauniešu padome!
21. februārī Baložu pilsētas, Jaunatnes iniciatīvu centrā tika nodibināta Baložu pilsētas jauniešu padome. Līdz šim Baložos nebija šāda oficiāla jauniešu padomes grupa, kuriem būtu iespēja darboties savas pilsētas un novada labā, kļūstot par vēstnešiem un savu ideju īstenotājiem ar pašvaldības pārstāvja atbalstu.
Japānas vēstniecība izsludina konkursu
Japānas vēstniecība izsludina konkursu dalībai Japānas –Eiropas vidusskolas skolnieku apmaiņas programmā 2010.gadam
Kursi izglītības iestāžu vadītājiem un vadītāju vietniekiem
Š.g. 19.aprīlī un 26.aprīlī Doles tautas namā notiks kursi izglītības iestāžu vadītājiem un vadītāju vietniekiem (izglītības iestāžu administrācijai) "Skolas reputācijas veidošana un uzturēšana": Lektors - Oļegs Sorokins, psihologs, MBA.
Pedagogu konkurētspējas veicināšanas projekta 5.kārta
Ķekavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos Ķekavas novada pedagogiem ESF mērķstipendijām no 2011.gada 16.augusta līdz 30.augustam plkst. 17:00
Pasākumi veltīti Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas 92.gadadienai
Ķekavas novada izglītības iestāžu organizētie pasākumi veltīti Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas 92.gadadienai
Vecāku ievērībai
Par Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbu 2011.gada vasarā
Mākslas vingrotājas piedalās starptautiskā turnīrā Klaipēdā
No 18. - 20. martam Ķekavas novada sporta skolas mākslas vingrošanas nodaļas audzēknes piedalījās starptautiskajā turnīrā Klaipēdā, Lietuvā.
Putnu salidojums Ķekavas novada PII "Bitītē"
6.aprīlī jau no paša rīta pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” metodiskā pasākuma ietvaros notika putnu salidojums.
Privātajā pamatskolā ”Gaismas tilts 97” viesojas skolotāja no Vācijas
2011. gada 5.aprīlis privātās pamatskolas „Gaismas tilts 97” 1.- 4. klašu skolēniem bija īpaša un interesanta diena, jo vācu un angļu valodas stundas viņiem pasniedza skolotāja no Erfdes (Vācija) Gesa Kahlen.
Bitītē sagaida Lieldienas
Ar sauli, liegu vēju, bērnu smiekliem un dziesmām, PII „Bitīte” sagaidīja pavasara gaišākos svētkus – Lieldienas.
Konkurss par pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu
Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību, Ķekavas novada pašvaldība izsludina konkursu pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanai Ķekavas novada administratīvajā teritorijā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem Ķekavas novadā esošajās privātās izglītības iestādēs, kas spēj nodrošināt licencētas pirmsskolas izglītības programmas realizāciju bērniem vecumā līdz 7 gadiem 12 stundas dienā
Vēlējumi jaunajā mācību gadā
Ķekavas novada izglītības iestāžu vadītāji sveic jaunajā mācību gadā...
Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus „Izglītības inovācijas balvai 2011”
Līdz 2011.gada 1.oktobrim pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus „Izglītības inovācijas balvai 2011”. Balva iedibināta ar mērķi apzināt un popularizēt inovācijas izglītībā un pedagoģijā un veicināt jaunu ideju ieviešanu izglītības un mācību procesā, kā rezultātā tiktu sekmēta izglītības kvalitātes paaugstināšana.
PII "Bitīte" 2011./2012. mācību gadu uzsāka veidojot savas „PASAKAS PAR ZIEDIEM”
Mazās un lielās Bitītes visiem sūta saulainus sveicienus sākoties jaunajam mācību gadam!
Arhīvs
  Drukāt