"Telpu kosmētiskais remonts Ķekavas novada pašvaldības Pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš”"

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Saite IUB mājas lapā

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 01.12.2011.

 

 

„Telpu uzkopšana Ķekavas novada pašvaldības Pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš”” 

Saite IUB mājas lapā

 

  Drukāt